TKOPD dzieciom – 2017

demkowicz1 Ogromnemu zaangażowaniu naszej Przewodniczącej – Krystynie Demkowicz, zawdzięczamy to, że nasz Komitet kolejny już raz, z Okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, jest organizatorem dziecięcego festynu – 27 maja od godz. 10:00 na jeleniogórskie dzieci i ich rodziców czeka wiele atrakcji. A wszystko dziać się będzie w Teatrze Zdrojowym i Muszli koncertowej Parku Zdrojowego.

Teatr zaprasza na przedstawienie „Entliczek Pentliczek”, a po nim na występy młodych artystów i do udziału w licznych zabawach oraz konkursach z fajnymi nagrodami, w tym rower górski tablety, wstęp do Term Cieplickich. Zachęcamy do czynnego udziału w imprezie i życzymy wspaniałej zabawy.

TKOPDplakat2017

Przy tej okazji warto przypomnieć, że Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) został ustanowiony w 1954 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Obchodzony jest głównie w krajach członkowskich ONZ w różne dni roku – w Polsce od 1950 r. 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim, zaś od 1952 r. stało się świętem stałym. A od 1994 r. tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. Warto też wiedzieć o innych świątecznych dniach dotyczących dzieci:

Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy – obchodzony jest od 2002 r. 12 lutego – tego dnia wszedł w życie Fakultatywny Protokół do Konwencji Praw Dziecka o zakazie wykorzystywania dzieci poniżej 18. roku życia, jako żołnierzy w konfliktach zbrojnych. Symbolem dnia jest czerwona ręka.

Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy – obchodzony 12 kwietnia – to międzynarodowa kampania na rzecz dzieci ulicy, aby ich prawa nie były ignorowane. Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego – obchodzony 25 maja, ustanowiony przez Unię Europejską. W Polsce obchodzony jest od 2004 roku. Symbolem dnia jest niebieski kwiat niezapominajki.

Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji – obchodzony 4 czerwca. Decyzja o ustanowieniu corocznych obchodów tego dnia zapadła podczas specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 19 sierpnia 1982 roku. Sesja była poświęcona kwestii palestyńskiej – izraelsko-palestyńskiemu konfliktowi zbrojnemu. Zgromadzenie Ogólne zdecydowało się ustanowić ten dzień… wstrząśnięte ogromną liczbą palestyńskich i libańskich dzieci zabitych podczas dokonywanych przez Izrael aktów agresji.

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci – obchodzony 12 czerwca. Został ustanowiony przez MOP – organizację afiliowaną przy ONZ, celem ograniczenia wyzysku dzieci i przestrzegania konwencji MOP nr 182 w sprawie najcięższych form pracy dzieci i konwencji MOP nr 138 w sprawie minimalnego wieku zatrudnienia. Pierwszy raz obchodzony w 2002 r.

Dzień Dziecka Afrykańskiego – obchodzony 16 czerwca od 1991 roku. Inicjatorem obchodów była Organizacja Jedności Afrykańskiej (obecnie Unia Afrykańska) wraz z organizacją UNICEF-u. Dzień ten przypomina masakry dzieci w Soweto koło Johannesburga w RPA, dokonane w 1976 r. przez ówczesny reżim rasistowski, gdy tysiące dzieci murzyńskich wyszło 16 czerwca na ulicę w proteście przeciw niskiemu poziomowi edukacji i braku prawa do nauki w ojczystym języku. Policja zastrzeliła w ciągu kolejnych dwóch tygodni zajść ponad sto chłopców i dziewcząt, a ponad tysiąc zraniła.

Dzień Dziewczynek (Dziewcząt) – obchodzony 11 października – 19 grudnia 2011 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Rezolucję 66/170, by ogłosić dzień 11 października Międzynarodowym Dniem Dziewczynki, uznając ich prawa oraz szczególne wyzwania, przed jakimi stoją na całym świecie.

Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych – obchodzony w Stanach Zjednoczonych od 1988 roku 15 października. Od 2004 roku, z inicjatywy Organizacji Rodziców po Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych „Dlaczego”, w Polsce tego samego dnia obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci – obchodzony 19 listopada, z inicjatywy Fundacji „Światowy Szczyt Kobiet”. Organizatorzy obchodów wskazują przede wszystkim na seksualny aspekt przemocy wobec dzieci.

Warto wiedzieć

logo_pl4 Egzekwowanie alimentów będzie łatwiejsze – Prezydent 8 maja 2017 r. podpisał nowelizację Kodeksu karnego mającą pomóc w efektywniejszym egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych oraz zapobieganiu uchylania się od ich płacenia.

Zgodnie z nowelizacją do roku więzienia grozi tym osobom, których łączna wysokość zaległości alimentacyjnych wyniesie… równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych. Wyższa kara – do dwóch lat więzienia, grozić osobie, która nie płacąc alimentów, naraża osobę najbliższą na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Dotychczasowy Kodeks karny zawierał jedynie ogólną formułę, że… kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Więcej

Pomyślmy o…

ZGKDKSBasd1 * Pomyślmy o tym, że 27 maja 2017 roku TKOPD organizuje Dzień Dziecka w Parku i Teatrze Zdrojowym w Cieplicach. W planie, o godz. 10:00, spektakl teatralny dla uczestników: Entliczek Pętliczek oraz występy przedszkolaków na scenie Muszli Zdrojowej i inne atrakcje dla dzieci.

W realizacji powyższego, cyklicznie organizowanego przez Jeleniogórski TKOPD, przedsięwzięcia potrzebna jest rzeczywista, a nie tylko deklaratywna pomoc naszych wolontariuszy. Czekamy na zgłoszenia.

* Pomyślmy o tym, że należy opłacić składki członkowskie – te zaległe za lata poprzednie i te za 2017 rok – to tylko 2 zł miesięcznie, na konto Alior Bank SA nr 58 2490 0005 0000 4500 5197 5620.

* Pomyślmy o tym, że nasz Komitet wraz ze swymi partnerami z Niemiec i Czech: Związkiem Ochrony Dzieci w Saksonii (Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Sachsen e.V.) z Drezna i Centrum Wolontariatu (Dobrovolnické centrum) w Ústí nad Labem, już od lat organizuje naprzemiennie na terenie naszych trzech krajach międzynarodowe konferencje.

W tym roku gospodarzem kolejnej – 25 jubileuszowej międzynarodowej konferencji, jesteśmy My. Chcemy by ze względu na ten jubileuszowy charakter tegoroczna Konferencja miała szczególną oprawę i ciekawy temat. Ten wstępnie sformułowano tak: Optymalny a rzeczywisty system przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rówieśniczej realizowany w naszych trzech krajach, ze szczególnym uwzględnieniem praktykowanych na terenie działania podmiotów – współorganizatorów konferencji. Jego doprecyzowanie nastąpi podczas pierwszego spotkania roboczego – planujemy ich trzy.

W związku z tym, że na ten rok przypada 35-ta rocznica utworzenia jeleniogórskiego TKOPD chcemy by Konferencja miała szczególny charakter i trwała 2 dni. W pierwszym referaty i wystąpienia oraz dwa warsztaty. Dzień ten zakończy: spotkanie integracyjne uczestników Konferencji, przedstawienie osiągnięć TKOPD i wskazanie na osoby, które przyczyniły się w sposób znaczący do tych osiągnięć oraz występy artystyczne. Drugi dzień chcemy przeznaczyć na podsumowanie Konferencji, opracowanie i przyjęcie jej stanowiska oraz wycieczkę autokarową dla gości konferencji trasą pałaców i ogrodów Dolnego Śląska.

Środki finansowe na Konferencję chcemy pozyskać z Euroregionu Nysa, realizując wspólnie ze Związkiem Gmin Karkonoskich oraz Związkiem Ochrony Dzieci w Saksonii, antyprzemocowy projekt. Prócz wskazanych spotkań roboczych i Konferencji, złożą się na niego też: warsztaty dla uczniów ostatnich klas szkól podstawowych i szkól ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Karkonoskich na temat Konwencji o Prawach dziecka w aspekcie przemocy rówieśniczej i w sieci, a także letnia dwutygodniowa Międzynarodowa Akademia Liderów Młodzieżowych – po 8 osób z Polski, Niemiec i Czech.

Aktualnie trwają prace doprecyzowujące wszystkie szczegóły związane z tym projektem. Oczekujemy na pomysły oraz chętnych do przygotowania, realizacji i udziału w tych przedsięwzięciach.

Przewodnicząca TKOPD

Krystyna Demkowicz

Dziecięce zdjęcia w sieci (?)

Dziecko w sieci Z różnych powodów, czasem bez zastanowienia dzielimy się w sieci bardzo osobistymi momentami z życia rodzinnego i nie zastanawiamy się nad konsekwencjami swoich czynów. A te mogą być poważne.

Dziś umieszczając zdjęcie swego dziecka w sieci nie zawsze zdajesz sobie sprawę z tego, że możesz tym przekroczyć swoje prawa, za które mogą grozić konsekwencje.

Bowiem z prawnego punktu widzenia dzieci mogą pozwać w przyszłości swoich rodziców za publikowanie ich kompromitujących zdjęć. – Dziecko może mieć roszczenia związane z naruszeniem jego dóbr osobistych spowodowane działaniami rodziców. W zależności od sytuacji roszczenia te mogą przysługiwać przeciwko rodzicom, jak również przeciwko temu, kto wizerunek dziecka rozpowszechnia.

Rodzic jest jedynie przedstawicielem ustawowym dziecka, a to oznacza, że powinien uwzględniać jego interesy, podejmując lub zgadzając się na czynności prawne, których dziecko nie może podjąć samodzielnie. Dlatego też rozsądny rodzic powinien w mojej ocenie uprzednio omawiać takie kwestie z dzieckiem.

Kwestia zamieszczania fotografii swoich dzieci przez osoby publiczne również wzbudza coraz większe emocje. Otóż dzieci osób publicznych też mają prawa do wizerunku widocznego na zdjęciach, na których się znajdują. Tzw. prawo do wizerunku jest dobrem osobistym każdego człowieka – niezależnie od wieku. Nie ma przy tym różnicy, czy mówimy o dziecku osoby znanej np. znanego polityka, piosenkarza, czy też osoby całkowicie anonimowej. Prawo do wizerunku dzieci jest chronione tak samo, ponieważ wyjątek od obowiązku uzyskiwania zgody osób znanych dotyczy wyłącznie tych osób, a nie ich dzieci.

Problem związany z publikowaniem fotografii dzieci w mediach społecznościowych może dotyczyć zagrożenia, jakim jest pornografia dziecięca, bowiem zdjęcia pociech mogą znaleźć się rękach osób lub miejscach, w których nie powinny.

Pamiętajmy, że zdjęcie wrzucone do internetu zostaje w nim na zawsze. Zanim następnym razem zamieścicie fotografię swojej pociechy na Facebooku czy Instagramie, miejcie świadomość, że w przyszłości możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Surowsze prawo dla krzywdzących dzieci

autor: dodorema/Shutterstock.comwykorzystane:Dziennik online Od lat apelowaliśmy poprzez kampanie społeczne, o aktywną postawę w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami stosowania przemocy wobec dzieci. Z badań wynika, że społeczeństwo odczuwa potrzebę reagowania na krzywdę dziecka, działania te są jednak mało zdecydowane, w konsekwencji zbyt często nie są w stanie uchronić dzieci przed tragedią. Dowodem na to są chociażby ostatnie historie z całej Polski. Gdyby nie bierna postawa otoczenia, być może udałoby się uratować od śmierci czy oszczędzić cierpień wielu dzieciom. Odpowiedź na pytanie o to, czy powiadomienie policji o tym, że za przysłowiową ścianą dziecko przeżywa ogromny dramat jest donosicielstwem, pozostawiamy sumieniu każdego z osobna. Brakiem przyzwoitości jest kwestionowanie konieczności ochrony dzieci przed oprawcami. Nie mówimy tutaj o sprawach błahych – mówimy o najcięższych zbrodniach wobec najbardziej bezbronnych.

I się doczekaliśmy. Wreszcie Kodeks karny lepiej chroni dziecko przed przemocą – wprowadza ostrzejsze kary za przemoc wobec dzieci, ale też za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane na dzieciach.

M.in. rozszerzono brzmienie art. 240, który w § 1 i 2a – otrzymuje brzmienie: 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, 118a. 120-124, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 156, 163, 166, 189, 197 §3 i 4, 198, 200, 252 lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2a. Nie podlega karze pokrzywdzony czynem wymienionym w par. §1, który zaniechał zawiadomienia o tym czynie. Oznacza to, że karani będziemy za niepowiadomienie organów powołanych do ścigania przestępstw za takie przestępstwa jak: ciężki uszczerbek na zdrowiu, zgwałcenie, wykorzystanie bezradności, upośledzenie, obcowanie płciowe z małoletnimi. Więcej

Stypendia socjalne blokują świadczenia rodzinne

500+ Rzecznik praw dziecka interweniuje – apeluje o zmiany w prawie. Rodzinom odmawia się prawa do świadczenia rodzinnego z powodu przyznanego stypendium socjalnego nawet gdy już przestały go pobierać.

Wiele spraw kierowanych do RPD dotyczy sytuacji gdzie powodem odmowy ustalenia prawa do świadczeń jest przekroczenie kryterium dochodowego z uwagi na pobieranie w roku bazowym przez członka rodziny stypendium socjalnego, który w dacie ustalania prawa do świadczeń już go nie otrzymuje.

Podobny problem występuje także przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Oto rodzina starała się o zasiłek wychowawczy na pierwsze dziecko w 2016 roku, ale podstawą ustalenia prawa do tego świadczenia wychowawczego był 2014 rok, gdy członkowie tej rodziny otrzymywali stypendium socjalne, a obowiązujące regulacje nie pozwalają na skorygowanie dochodu o utracone stypendium socjalne.

Brak jest racjonalnego uzasadnienia dla odmiennego traktowania utraty dochodu spowodowanej utratą chociażby prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych a utratą stypendium o charakterze socjalnym. Nie można tracić z pola widzenia, iż mechanizm utraty i uzyskania dochodu ma służyć temu, aby prawo do świadczeń było ustalane w oparciu o jak najbardziej aktualny dochód danej rodziny, z uwzględnieniem zmian w sytuacji materialnej członków rodziny.

Wraz z Rzecznikiem praw dziecka apelujemy do minister rodziny, pracy i polityki społecznej o wnikliwą analizę przedmiotowej problematyki oraz rozważenie możliwości wprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych umożliwiających najpełniej uwzględnić rzeczywiste dochody osiągane przez członków rodziny ubiegających się o świadczenia.

Rodzina 500+.

Przy powyższej okazji przypominamy, że 1 kwietnia mija rok od wejścia w życie programu Rodzina 500+. Formalności faktycznie z tym związane trzeba dopełnić raz do roku, ale jeszcze nie teraz, bowiem druki będą przyjmowane dopiero od początku sierpnia.
Więcej

Ochrona dzieci w internecie

Dziecko w sieci Rzecznik Praw Dziecka zaniepokojony niebezpiecznym zjawiskiem podejmowania przez dzieci zachowań ryzykownych w Internecie, zwrócił się 20 marca 2017 r. do Ministra Edukacji Narodowej o realizację postulatu Rzecznika, ponawianego od 2010 roku, w zakresie profilaktyki samobójstw wśród dzieci. Wskazał na potrzebę wprowadzenia przepisów obligujących jednostki systemu oświaty do zbierania danych na temat prób samobójczych i zamierzonych samouszkodzeń ciała. Przytoczył też niepokojące wyniki badań przeprowadzonych z inicjatywy Rzecznika w 2014 roku  na temat zachowań i bezpieczeństwa nastolatków w Internecie. Wskazał na odpowiedzialność dorosłych za właściwą reakcję na opisywane w ostatnich dniach zagrożenia. Zwrócił się o wnikliwą obserwację dzieci i troskę o jakość relacji z nimi, wskazując, że empatia i mądrość dorosłych są najlepszą gwarancją bezpieczeństwa dzieci.

Prawo surowsze dla krzywdzących dzieci

placz-dziecka Doceniamy wagę regulacji prawnych, wprowadzonych przez ustawodawcę w ostatnich 10 latach, które miały na celu szczególną ochronę dzieci, w tym: ochronę dzieci przed pedofilią; zwalczanie pornografii dziecięcej; izolowanie od społeczeństwa szczególnie niebezpiecznych przestępców; zatarcie skazania i przedawnienie karalności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni poniżej 15 lat; wprowadzenie nowych środków karnych i środków probacyjnych czy też szczególnych warunków przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego/świadka.

Jednak w naszej ocenie regulacje te wymagały dalszych zmian w kierunku pełnej ochrony prawnokarnej małoletnich. Dotyczy to kwalifikowania przestępstw popełnionych na szkodę małoletniego oraz braku kryminalizacji nagannych zachowań godzących w prawa i dobro dziecka.

Z tego właśnie względu, 7 maja 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z prośbą do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która spowodowałaby naprawę tego stanu rzeczy tak, aby prawa ofiar przestępstw, w szczególności dzieci, były w Polsce należycie chronione i przedłożył stosowny projekt.

Zaproponowane uregulowania ujmowały kompleksowo zagadnienie zwiększenia ochrony prawnokarnej w zakresie ochrony praw dziecka i jego dobra. Niestety Zespół ds. Analiz Systemowych Kancelarii Prezydenta RP z pakietu zmian wyłączył projekt penalizacji tzw. porwań rodzicielskich w węższym znaczeniu, zaś pozostałe propozycje uzyskały jego akceptację, choć niektóre uległy pewnym modyfikacjom, także dodano niektóre rozwiązania – dla pełniejszego objęcia ochroną prawnokarną dzieci.

Rezultatem prac wskazanego Zespołu było złożenie przez Prezydenta do „Laski Marszałkowskiej” projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Po wielu miesiącach prac nad projektem ustawy nowelizującej Kodeks karny posłowie przyjęli jej ostateczną wersję. Więcej

Wyższe kary za niepłacenie alimentów

wia221013 Sejm w czwartek (23.03.17 r.) uchwalił nowelizację Kodeksu karnego mającą pomóc w efektywniejszym egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych i zapobiegać uchylaniu się od ich płacenia. Ma to zwiększyć skuteczność prawa, bowiem w Polsce problem niepłacenia alimentów ma charakter systemowy, a to ma zlikwidować stan fikcji i drwiny z przepisów prawa.

Obecnie około miliona dzieci nie otrzymuje alimentów, a skuteczność egzekucji komorniczych w takich sprawach jest jedna z najniższych w Europie – w Polsce wynosi 19,5% a na przykład w Danii 88%. Liczba dłużników alimentacyjnych przekracza 270 tys. osób, a łączny dług wynosi ok. dziewięć mld zł.

Zgodnie z nowelizacją, osobom, których łączna wysokość zaległości alimentacyjnych wyniesie… równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych – najczęściej miesięcznych – grozić ma do roku więzienia. Takie obiektywne kryterium określania zaległości alimentacyjnych – w odróżnieniu od obecnego zapisu o uporczywym uchylaniu się od płacenia alimentów – ma zwiększy skuteczność prawa.

Wyższa kara – do dwóch lat więzienia – ma grozić osobie, która nie płacąc alimentów, naraża osobę najbliższą na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Obecnie Kodeks karny stanowi, że… kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Ponieważ obecne przepisy mówią o uporczywym uchylaniu się” od alimentacyjnego obowiązku, a to sprawia znaczne trudności interpretacyjne i utrudnia karanie.

Zgodnie ze zmianą, dłużnicy alimentacyjni będą mieli możliwość uniknięcia kary, jeśli dobrowolnie wyrównają zaległości. Zapisano bowiem, że nie będzie podlegał karze sprawca uchylający się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego, jeśli… nie później niż przed upływem 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

Jednak ta norma karna nie będzie dotyczyła sytuacji, w których obiektywnie, ponad wszelką wątpliwość, rodzic nie jest w stanie spełnić obowiązku alimentacyjnego – od takich przypadków jest Fundusz Alimentacyjny.

Należy się po urodzeniu dziecka

placz-dziecka Łatwo się pogubić w nadmiarze spraw do załatwienia, ale trzeba pamiętać o pieniądzach, które się należą z tytułu urodzenia dziecka:

  1. Becikowe – jednorazowa pomoc w wysokości 1000 zł, o którą można się upomnieć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Jego przyznanie zależy od dochodów rodziny. Graniczna to 1922,00 zł na osobę netto. Żeby ją obliczyć, trzeba odjąć od kwoty dochodu składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne (faktycznie wpłacone, a nie te z pit) i podatek należny. Jeśli o becikowe staramy się np. w 2017 roku pod uwagę brane są dochody za 2015 rok. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli w roku 2016 uzyskaliśmy nowe źródła dochodu lub je straciliśmy, powinniśmy złożyć w tej sprawie odpowiednie oświadczenie. W tym obliczaniu jest jeden kruczek. – Żeby dostać becikowe, musimy pisemnie zaświadczyć, że najpóźniej do 10 tygodnia ciąży byliśmy pod opieką medyczną. Jeśli ciąża przydarzyła się z zaskoczenia i nie przebiega podręcznikowo, przez co dowiadujemy się o niej później, zasiłek bezpowrotnie przepada.
  2. 500+ na drugie i każde kolejne dziecko niezależnie od dochodów. Można go też otrzymać na pierwsze dziecku, ale trzeba spełnić kryterium dochodowe – dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 800 zł lub 1200 zł, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne. Wnioski składamy w urzędzie gminy lub miasta.
  3. „Kosiniakowe” – pomoc niepodlegająca opodatkowaniu dla ludzi, którzy pracują na umowach śmieciowych. Jest niezależne od dochodów rodziców dziecka. Jeśli jednak którekolwiek z nich miałoby możliwość przejścia na płatny urlop macierzyński, zasiłek by się im nie należał.
  4. Zasiłek rodzinny – przysługuje rodzicom, których dochód nie przekroczył 674 zł miesięcznie na osobę w poprzednim roku. Wypłaca go gmina. Generalnie jest niewielki, liczy się go w dziesiątkach złotych wypłacanych miesięcznie do czasu kontynuowania przez daną osobę nauki.
  5. Dodatki do zasiłków rodzinnych – jeśli któreś z rodziców nie zdecyduje się na powrót do pracy po okresie urlopu macierzyńskiego, wtedy będzie można otrzymywać 400 zł miesięcznie przez kolejne dwa lata, a rodzice bliźniaków przez trzy o ile nadal spełniają warunki do otrzymania zasiłku rodzinnego, czyli zarabiać tak mało jak dotychczas.