Nowy rok przyniesie nowe…

wia221013  Nowe przepisy, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r. dotyczą też wiele rodzin.

Uszczelnienie 500+ Osoby, które nie spełniały wymagań otrzymywania szukały luk w prawie i sposobów na ich obejście. Zmiany, które wejdą w życie od stycznia 2018 r. mają ukrócić takie procedery. Ma to przede wszystkim dotyczyć osób samotnie wychowujących dziecko, a raczej tych, które dzięki zaświadczeniu o samotnym rodzicielstwie chcą pobierać pieniądze. Np. pory, które nie są małżeństwem, ale mają razem dziecko, decydowały się na składanie deklaracji o samodzielnym wychowywaniu dziecka, aby zarobki drugiego rodzica nie były wliczane do dochodu. Teraz, aby udowodnić, że faktycznie sami wychowujemy dziecko, potrzebne będzie zaświadczenie o ustaleniu alimentów od drugiego rodzica.

Karta Dużej Rodziny Dotychczas jednak z profitów wynikających z posiadania kart mogli korzystać jedynie ci rodzice, którzy wychowują co najmniej trójkę dzieci, w wieku do 18. lub 25. lat (jeśli dziecko wciąż się uczy). Zmiany w przepisach mają sprawić, że z Karty będą mogli korzystać wszyscy rodzice, posiadający 3 lub więcej dzieci, bez względu na ich wiek. Dodatkowo od stycznia dostępna ma być aplikacja na urządzenia mobilne, która wyprze konieczność nieustannego noszenia przy sobie karty. Też od nowego roku wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny będzie można składać przez internet.

Składki… Do tej pory wszyscy, którzy prowadzą swój biznes, musieli co miesiąc wpłacać składki na kilka kont ZUS-u. Od 1 stycznia 2018 r. sumę wszystkich składek przelewać będziemy na jedno konto. To w gestii ZUS-u leżeć będzie rozdzielenie pieniędzy na poszczególne składki. Do tej pory to przedsiębiorcy wybierali, które składki chcą opłacić. Kiedy przelewy będą należały do obowiązku ZUS-u, będzie on w pierwszej kolejność pokrywał zaległe, niezapłacone wcześniej należności. W praktyce może to oznaczać, że niektórzy mogą nie otrzymywać zasiłków, takich jak np. macierzyński.

Ustawa żłobkowa 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa żłobkowa. Dzięki niej, dzieci poniżej 3. roku życia mają łatwiej dostawać się do placówki dziennej opieki. Oprócz żłobków, opiekę nad najmłodszymi będą też oferować kluby dziecięce, których zakładanie ma być w świetle nowych przepisów dużo prostsze. Od żłobka będzie go różniło to, że liczba dzieci w klubie nie może przekraczać 30. Zmiany prawne mają dotyczyć także lokali, w których żłobki mają być zakładane. Musi w nim być przynajmniej jedno pomieszczenie przeznaczone na dzienny pobyt dzieci oraz jedno, w którym maluchy mogłyby odpoczywać. Zmiany dotyczące lokali mają sprawić, że do jednego żłobka będzie mogło być przyjmowanych więcej dzieci. Ma to zlikwidować obecny problem dotyczący braku miejsc w tego typu placówkach.

25 lat jeleniogórskiego TKOPD

Bez tytułuBez tytułu — kopia

Zaproszenie do udziału w Jubileuszu jeleniogórskiego Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka

W imieniu swoim i organizatorów mam zaszczyt zaprosić do udziału w obchodach Jubileuszu jeleniogórskiego Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka (TKOPD), które odbędą się 28 listopada 2017 r. w Jeleniej Górze, licząc na cenny wkład w jego przebieg.

Honorowy patronatem nad obchodami objęli:

- Marek Michalski – Rzecznik Praw Dziecka

- Mirosława Kątna – Przewodnicząca Zarządu KOPD

- Zofia Czernow – Posłanka na Sejm RP

- Marcin Zawiła – Prezydent Miasta Jelenia Góra

Miejsce realizacji obchodów:

- Sala Widowiskowa Jeleniogórskiego Centrum Kultury (JCK), Jelenia Góra, ul. Bankowa 28/30

- Sala konferencyjna Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej (JCIiER) – Książnica Karkonoska, Jelenia Góra, ul. Bankowa 27

 Uczestnicy:

 • Wolontariusze TKOPD
 • Wiceprzewodnicząca KOPD
 • Przedstawicielka KOPD
 • Przedstawiciele Niemieckiego Stowarzyszenie Ochrony Dzieci z Drezna.
 • Polski RPD
 • Posłanka na Sejm RP
 • Prezydent Jeleniej Góry
 • Dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy placówek oświatowych Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego
 • Przedstawiciele samorządów uczniowskich placówek oświatowych Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego

 Program obchodów:

 1. Przyjazd (przybycie) Uczestników – do 10:00 JCK
 2. Uroczyste rozpoczęcie obchodów – 10:00 – 11:00 JCK

Wystąpienia:

 • Przewodniczącej TKOPG
 • Polskiego RPD
 • Przedstawiciela z Drezna
 • Posłanki na Sejm RP
 • Prezydenta Jeleniej Góry
 1. Występ artystyczny jeleniogórskich uczniów – 11:00 – 11:15 JCK
 2. Wyróżnienie wolontariuszy TKOPD – 11:15 – 11:30 JCK
 3. Chwila przerwy – przedstawiciele samorządów pozostają na Sali Widowiskowej JCK z RPD, a pozostali uczestnicy przechodzą do JCIiER
 4. Spotkanie RPD z przedstawicielami samorządów uczniowskich – sformułowanie dziecięcej petycji – 11:30 – 12:15 JCK
 5. Warsztaty w JCIiER dla pozostałych uczestników 11:45 – 12:30 na temat:
 • Praktyczne aspekty pomocy dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych
 • Rodzina w trakcie rozwodu i rozstania – rola pedagoga szkolnego
 • Fałszywe podejrzenia o wykorzystywanie seksualne w sytuacjach konfliktów okołorozwodowych

Prowadzą:

Agata Jarzyna – Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego Komitet Ochrony Praw Dziecka – psycholog-terapeuta i mediator rodzinny w ośrodku interwencyjno-mediacyjnym w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie; pracuje z rodzinami – prowadzi mediacje, konsultacje psychologiczną, terapię indywidualną; w latach 2006 – 2008 ukończyła Szkołę Trenerów Mediacji Rodzinnej, prowadzoną przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych; ukończyła Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Mabor w Warszawie, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Sekcja Pychoterapii Rodzin; prowadzi do kilkunastu lat grupy psychoedukacyjne dla rodziców i szkolenia dla młodzieży oraz dorosłych, dotyczące rozwoju umiejętności społecznych, od 2005 roku członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, od 2007 roku prowadzi szkolenia z mediacji rodzinnych w ramach oferty Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Od 2009 r. Wiceprzewodnicząca Zarządu KOPD.

Karolina Budzik – mgr psychologii, w 2003 roku ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów ukończyła dwie specjalizacje: Psychoterapia i Psychologia Sądowa. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w takich miejscach jak: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Bielańska Poradnia Rodzinna, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Akademicki Ośrodek Psychoterapii, Oddział Dzienny II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Fundacji Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia ITAKA, Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Wsparcia Dziecka   i Rodziny KOŁO, Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym Szpitala Psychiatrycznego            w Tworkach, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii, Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Od 2004 roku pracuje w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, gdzie zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego, jest także biegłym sądowym w tym zakresie. W KOPD prowadzi również konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, w tym osób dorosłych, które w dzieciństwie doświadczyły nadużycia seksualnego oraz osób w konflikcie okołorozwodowym, prowadzi też grupy psychoedukacyjno-wsparciowe dla rodziców w konflikcie okołorozwodowym oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Jest też członkiem Zarządu Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Pracuje psychoterapeutycznie w orientacji psychodynamicznej. Prowadzi także szkolenia dla profesjonalistów na temat przemocy w rodzinie, w tym szczególnie przemocy seksualnej oraz konfliktu okołorozwodowego. Własne szkolenie odbyła w takich miejscach jak: Laboratorium Psychoedukacji – Instytut Treningu i Psychoterapii, Polski Instytut Ericksonowski, Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje. Przeszła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, które jest podyplomowym szkoleniem z psychoterapii rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Odbyła także szkolenie z zakresu seksuologii w Studium Kliniczno-Dydaktycznym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w celu uzyskania certyfikatu seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Obecnie również współpracuje z Warszawską Grupą Psychologiczną, gdzie zajmuje się psychoterapią i seksuologią.

 1. Słodki poczęstunek dla przedstawicieli samorządów uczniowskich – JCK od 12:30

 9.  Spotkanie pozostałych uczestników z Polskim RPD – JCIiER 12:30 – 13:00

10. Podsumowanie i zakończenie obchodów, JCIiER, Przewodnicząca TKOPD, 13:00

25 lat jeleniogorskiego TKOPD

asd1

Pismo skierowane do wszystkich placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych miasta i powiatu Jelenia Góra

Szanowni Państwo

           Dzieci w całej Polsce od dziesięcioleci są przyzwyczajone, że każdego roku 1 czerwca jest ich świętem.  Tymczasem zaledwie od kilku lat mają dodatkową okazję do świętowania z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Obchodzony jest on 20 listopada – w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

          To szczególne, choć mało jeszcze znane święto, ma na celu przypominanie szczególnej roli Polski-inicjatora uchwalenia konwencji, w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka. W 2017 roku zbiega się ono z jubileuszem 25-lecia działania w Jeleniej Górze Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

          Chcąc uczcić ten fakt do stolicy Karkonoszy zaprosiliśmy Pana Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka. Będzie to niewątpliwie wyjątkowa okazja, zarówno dla dzieci jak i pracowników placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Jelenia Góra oraz powiatu jeleniogórskiego, do spotkania z tym wyjątkowym obrońcom i propagatorem praw dzieci.

          W załączeniu przesyłamy zaproszenie na tę uroczystość wraz ze szczegółowym planem jej obchodów.

          Jednocześnie zachęcamy Państwa do wykorzystania zbliżającego się święta, by na lekcjach wychowawczych przypomniane zostały okoliczności powstania tak ważnego dokumentu, jakim jest Konwencja Praw Dziecka, a także praw oraz  obowiązków, jakie z niego wynikają zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Mamy nadzieję, że w trakcie takich zajęć uda się Państwu ukierunkować dzieci do spotkania bezpośredniego z Rzecznikiem Praw Dziecka tak by mogły przedstawić mu swoje problemy, oczekiwania i propozycje działań jakie powinny być podjęte, by ich prawa były przestrzegane.

           Przekazujemy materiały dydaktyczne związane z Konwencją Praw Dziecka jakie mogą się przydać w przygotowaniu dzieci i młodzieży do aktywnego spotkania z Rzecznikiem Praw Dziecka.

 Z uwagi na duże zainteresowanie organizowanym spotkaniem oraz zapewnienia bezpieczeństwa prosimy o potwierdzenie  obecności (z podaniem ilości osób) pod nr telefonu 500 069 250  lub  723 338  480.

„Dorosłe dzieci”

i-dorosle-dzieci-prawnie-lub-emocjonalnie-rozwiedzionych-rodzicow   Niestety, w Polsce jest duży problem „dorosłych dzieci”, czyli dzieci, które z jakiegoś powodu muszą pełnić w rodzinie role dorosłych. Dotyczy on dzieci alkoholików, których według statystyk jest ok. 5 mln. Dotyczy również rodzin, w których ktoś – rodzic lub rodzeństwo – jest niepełnosprawny i dziecko musi się tym kimś zaopiekować. Nieznana jest dokładna liczb takich dzieci, ale można śmiało stwierdzić, że jest ich bardzo dużo, ale w Polsce nie mówi się o nich. To temat tabu.

Często takie dzieci chwali się, że są dzielne lub zaradne. Szwajcarska psycholog pisała, że w życiu „dorosłych dzieci” ważna jest obecność osoby, którą nazywa „oświeconym świadkiem”. To taki ktoś, kto nie tyle pochwali, co zaświadczy, potwierdzi, że  to, co „dorosłe dziecko” robi, jest czymś ponad jego siły. A to może złagodzić konsekwencje sytuacji, w jakiej znalazło się dziecko. A te bywają poważne, bo tacy ludzie często oczekują od własnych dzieci zaspokojenia potrzeb z dzieciństwa i dramat powtarza się w kolejnym pokoleniu.

Piszemy o tym by wskazać problem, by osoby i podmioty odpowiedzialne nie udawały strusia – nie chowały głowy w piasek, bowiem sam on nie zniknie. Że trzeba coś z tym zrobić!

Trzy maile…

demkowicz1 Droga Lenko i Drogi Olafie

Wyjaśniam, że na 28 listopada zapraszam Was na spotkanie z okazji obchodów 25-lecia TKOPD w Jeleniej Górze. Przy tej okazji przyjdzie na spotkanie Rzecznika Praw Dziecka – Marek Michalak, który bardzo chce się z wami spotkać. To będzie spotkanie – konwencja, dla około 100 osób. Nie musicie przygotowywać żadnego wykładu. Będziesz naszym zaszczytem gościć Was. Podczas tego spotkania możemy porozmawiać o naszej współpracy. Napiszcie, kogo chcecie zaprosić oficjalnie, to wyślę zaproszenia. Szczegóły tego spotkania zostaną podane później.

Z poważaniem

Krystyna Demkowicz

Droga Krystyno,

dziękuję za zaproszenie, ale 28.11.17 Jestem w Berlinie na ważnym spotkaniu w DKSB, nie mogę więc uczestniczyć w Waszym jubileuszu. Zapytam w zarządzie o kogoś, kto mógłby wziąć udział i wyślę cie nazwiska w ciągu najbliższych kilku dni. Nie będziemy, więc mogli rozmawiać w Polsce o naszych przyszłych konferencjach i współpracy. Z Lenką spotkamy się już 1 grudnia w Dreźnie. Wiem, że to bardzo krótko po rocznicowych obchodach, ale jesteś w stanie przyjechać na spotkanie, to jesteś zaproszona o godzinie 11.00 w DKSB. Jeśli będziesz uczestniczyła, wyślij krótką odpowiedź.

Życzymy wszystkiego najlepszego

i pozdrawiam z Drezna

Olaf

Droga Krystyno,

przepraszam, niestety, w tym terminu nie mogę. Życzę udanych i przyjemnych uroczystości.

Lenka

 

Alimenciarze nie są już tak bezkarni

wia221013  Uchylanie się od płacenia alimentów to przestępstwo uwzględnione w Kodeksie karnym. W ostatnich miesiącach służby ostro wzięły się do pracy. Policja nie cofa się nawet przed pokazywaniem wizerunków poszukiwanych. Policyjne kartoteki są już pełne osób ściganych za niepłacenie alimentów.

Oto 31 maja weszły w Polsce w życie nowe przepisy Kodeksu karnego. Przewidują surowsze kary dla dłużników alimentacyjnych. Nie ma już zapisu o „uporczywym” uchylaniu się od płacenia alimentów, co pozwalało na unikanie odpowiedzialności karnej, jeśli dłużnik od czasu do czasu płacił nawet drobne kwoty. Osobom, które zalegają z alimentami przez trzy miesiące, grozi do roku więzienia.

I policja faktycznie z alimenciarzami się nie patyczkuje. Wśród fotografii poszukiwanych coraz więcej jest twarzy osób ściganych za niepłacenie na rodzinę. Nawet na stronach niewielkich powiatowych komend można znaleźć po kilka zdjęć ściganych za alimenty. A funkcjonariusze zapewniają przy tym pełną anonimowość osobom, które przekażą jakiekolwiek informacje o poszukiwanych. Pamiętajmy jednak, że na ujawnienie personaliów osób ukrywających się i nie płacących na dzieci, zgodę za każdym razem wyraża sąd. Więcej

Wszystko jest na dobrej drodze…

demkowicz1 czenow  Przypominamy, że w 2017 roku gospodarzem kolejnej – 25 jubileuszowej międzynarodowej konferencji, miał być nasz Komitet, ale ze względu na niemożliwość pozyskania funduszy, wspólnie z naszymi partnerami zdecydowaliśmy, że w tym roku nie będziemy jej organizować, a w zamian wykorzystamy nasz jubileusz – jego obchody – spotkanie, by ocenić dotychczasową współpracę i uzgodnić jej zasady w kolejnych latach.

Do udziału w nich zaprosiliśmy Pana Marka Michalskiego – Rzecznika Praw Dziecka i Przewodniczącą Zarządu Krajowego KOPD – Panią Mirosławę Kątną oraz delegacje naszych partnerów z Czech i Niemiec: Centrum Wolontariatu (Dobrovolnické centrum) w Ústí nad Labem i Związkiem Ochrony Dzieci w Saksonii (Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Sachsen e.V.) z Drezna, z którymi już od lat współpracujemy, i z którymi od 24 lat organizujemy naprzemiennie w naszych trzech krajach międzynarodowe konferencje poświęcone sprawom rodziny i nieletnim.

Czekaliśmy na reakcję RPD uznając, że Jego obecność jest kluczowa w tej uroczystości, bowiem nasi czescy i niemieccy partnerzy bardzo liczyli na takowe spotkanie.

Wreszcie potwierdzenie uczestnictwa od Rzecznika otrzymaliśmy – 28 listopada 2017 rok na godz. 10:00, wiec na ten dzień proponujemy wszystkim członkom i sympatykom oraz naszym niemieckim i czeskim partnerom udział w konferencji – jubileuszu, jeleniogórskiego TKOPD w organizację, którego zaangażowała się też Pani Zofii Czernow – Poseł na Sejm RP.

Partnerów o terminie natychmiast powiadomiliśmy, bowiem polski Rzecznik także bardzo liczy na spotkanie z nimi.

Wszelkie szczegóły związane z tym przedsięwzięciem są aktualnie uzgadniane. O ich wyniku wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

Liczymy, że tym razem wszystko uda się zgrać, i że do planowanych obchodów naszego jubileuszu – spotkania – konferencji, dojdzie.

Krystyna Demkowicz

Przewodnicząca TKOPD w Jeleniej Górze

Zmieni się prawo rodzinne

wia221013  W listopadzie 2013 r. TK orzekł, że przepisy, które nie pozwalają na zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka, są niezgodne z konstytucją. Orzeczenie to – kwestia określania ojcostwa była poruszona w TK w wyniku rozpatrywania sprawy matki bliźniąt, która oczekiwała od sądu ustalenia, że jej były mąż nie jest ojcem dzieci. Już po ogłoszeniu wyroku przez sąd pierwszej instancji matka oświadczyła, że jedno z dzieci zmarło tuż przed wydaniem przez sąd orzeczenia. Z tego powodu prokurator domagał się uchylenia tego wyroku, jednak sąd, do którego trafiła apelacja, nabrał wątpliwości, czy zakaz zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziecka nie narusza konstytucji. Oznaczałby to bowiem – jak zauważył sąd – że można ustalić, kto jest biologicznym ojcem chłopca, ale nie można ustalić ojcostwa dziewczynki – doszłoby więc do paradoksu, gdyż w świetle prawa okazałoby się, że bliźnięta mają różnych ojców.

W oparciu o powyższe orzeczenie TK, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian części przepisów prawa rodzinnego. Mają one pozwolić na ukończenie procesów o zaprzeczenie ojcostwa zmarłego dziecka, wszczętych za jego życia, a także sądowego ustalania ojcostwa po śmierci dziecka.

Celem tych zmiana – czytamy w ministerialnym projekcie, jest… umożliwienie ukończenia procesów o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka wszczętych za życia dziecka, a także umożliwienie ustalenia macierzyństwa lub ojcostwa na drodze sądowej po śmierci dziecka. Kwestia zaprzeczenia ojcostwa ma znaczenie nie tylko dla rodziców, ale i dla pozostałych członków rodziny, bowiem chodzi również o kwestie dziedziczenia.

Ponadto projekt wprowadza gwarancje odpowiednich kwalifikacji kuratora reprezentującego dziecko przed sądem w razie konfliktu interesów między jego rodzicami. Co do zasady takim kuratorem będzie mógł zostać jedynie adwokat lub radca prawny – obligatoryjnie w postępowaniu karnym, zaś w innych sprawach, w przypadkach mniej skomplikowanych, także osoba posiadająca wykształcenie prawnicze. Kurator ten będzie miał obowiązek informacyjny w stosunku do rodzica sprawującego pieczę nad dzieckiem, a nieuczestniczącego w postępowaniu.

Utracona i odzyskana wolność – mediacje

asd1  Wraz z Izą Zdulską w dniu 16 października Ad 2017 udaliśmy się do jeleniogórskiego Aresztu Śledczego, w którym odbywane też są niewielkie kary pozbawienia wolności. Skierowała nas tam Przewodnicząca TKOPD – Pani Krystyna Demkowicz. Nie wiedzieliśmy czym na to zasłużyliśmy, ale z władzą się nie dyskutuje. Zapatrzeni w niezbędne materiały stanęliśmy tuż przed 11:00 przed drzwiami Aresztu, Dzwonek. Oczekiwanie. Głos męski: – W jakiej sprawie? Poinformowaliśmy, że celem odbycia… Proszę czekać. Czekamy. Głos żeński: – W jakiej sprawie? – W sprawie odbycia… Chwileczkę. Czekamy. Brzęk kluczy. Otwierają się ciężkie metalowe drzwi. Funkcjonariuszka prosi nas o dowody osobiste, wyjęcie wszystkiego z kieszeni, odłożenie komórek do specjalnych szafek i przejście przez bramkę do wykrywania metali.

DSC_3520 DSC_3522

Formalności dopełnione. Funkcjonariusz prowadzi nas na piętro, przez długi korytarz. Otwiera jedne, drugie i trzecie drzwi. Za tymi ostatnimi znajdowała się niewielka salka, coś w rodzaju więziennej świetlicy, w której upchano ponad dziesiątkę osadzonych w różnym wieku.

W ten oto sposób doszło do spotkania naszej dwójki – mediatorów stałych, w związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji, ze skazanymi, którego celem było przedstawienie osadzonym alternatywnych metod pozasądowego rozwiązywania sporów – mediacji.

DSC_3524 DSC_3537

Trwało około godziny. Robiliśmy co tylko możliwe by zachęcić uczestników spotkania do korzystania w pełnym, prawnie możliwym, zakresie z tej formy rozwiązywania konfliktów.

Chyba nie naruszyliśmy prawa, bowiem tą sama drogą, już bez asysty strażnika, opuściliśmy jeleniogórski Areszt. Jednak bez otwierania i zamykania kilku drzwi obyć się nie mogło. A jesień tego dnia pokazała swe najpiękniejsze oblicze – kolorem liści promieniami słonecznymi, gamą zapachów, aż chciała się ucałować ziemię, po której przyszło nam stąpać. Radość z posiadanej wolności…