Drugie spotkanie robocze

dorro DKSB asd1

Otrzymaliśmy oficjalne zaproszenie na 2 spotkanie robocze w Centrum Wolontariatu, wraz z informacją na temat ustaleń pierwszego, które odbyło się 21 czerwca 2018 r. Wyrażono w nim nadzieję, że wszyscy będą uczestniczyć i poproszono o niezbędne informacje: liczba uczestników konferencji, tematy referatów i dane wykładowcy.

Sama konferencja, przypominamy, odbędzie się 8.11.2018 r. w Ústí nad Labem; czas od 10:00 do 16:30. Tytuł konferencji: Kompetencje rodzicielskie – Silny rodzic w naszej granicy.

A drugie spotkanie robocze związane z przygotowaniem kolejnej międzynarodowej konferencji odbędzie się w dniu 11 września 2018 r. od 13.00 do 16.00 w Ústí nad Labem. Centrum Wolontariatu, s. Prokop Diviše 1605/5400 02.

Program spotkania:. tematy partnerstwa, finansowanie, inne.

Relacja ze spotkania partnerów – Drezno 21.6.2018, 09:00 – 14:00

asd1 Ze względów organizacyjnych nie mogliśmy w nim uczestniczyć, a czym wspominaliśmy wcześniej (vide poprzedni wpis), więc w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele DKSB i DC.

Program spotkania:

- Omówienie i ocena projektów realizowanych wspólnie i wyłącznie przez powyższe podmioty (pomijamy więc je w tej relacji).

- Spotkanie z dr. H. Zschache – zostanie zaproszony jako gość na konferencji w dniu 8 listopada.

- Finansowanie projektu – działań i dostarczonych materiałów projektowych odbywać się będzie właściwie po obu stronach. Strona czeska oczekuje na wynik projektu z niemiecko-czeskim funduszem Future Fund, który będzie współfinansował projekt.

Działania PR:

Strony internetowe DKSB w Saksonii – starania, aby były dwujęzyczne. Aktualnie się nad tym pracuje. Stworzono wspólny plakat niemiecko-czeski w rozmiarze A3 i małą ulotkę w celu propagowania majowego spotkania.

Czeska krajowa strona internetowa www.silnirodice-silnedeti.cz dostarcza aktualnych informacji na temat projektu i kursów organizowanych w Republice Czeskiej. W rezultacie powstał blok, który będzie oparty na 25. Międzynarodowej Dorocznej Konferencji w listopadzie br.. Ponadto DC na swoim fcb informuje o swych wcześniejszych działaniach.

Przygotowanie 25. dorocznej konferencji – 8. 11. 2018 w Ústí nad Labem

Temat: „Umiejętności rodzicielskie – silni rodzice w naszym obszarze przygranicznym”

- rozwój umiejętności rodzicielskich;

- rola i odpowiedzialność rodziców wobec dzieci;

- silne strony rodziców, które wzmacniają umiejętności rodzicielskie.

Planowany program konferencji 2018 r.:

Strona czeska:

- wstępny wkład (zagajenie, powitanie)

- wkład patrona

- 2-3 wypowiedzi czeskich prelegentów – wykład – Alexandra Petrů, R. Michelová: Warunki rodzicielskie i granice w edukacji? Jedna z tych pań mogłaby też podsumować konferencje i wypracować wnioski).

Strona niemiecka:

- wstępny wkład (zagajenie, powitanie)

- wkład pani Corduli Lasner Tietze – artykuł – Co robi DKSB w zakresie umiejętności rodzicielskich i drugi artykuł specjalistyczny pod nazwą Partnerska rola w edukacji.

Strona polska:

- wstępny wkład (zagajenie, powitanie)

- wkład zasadniczy.

Strona czeska sprecyzuje program, zasugeruje czas i kolejność wykładów. Prześle ten projekt do Niemiec i Polski, do 14 września, zaś wszyscy partnerzy przygotowują tematy wykładów i wykładowców.

Konferencja 2019 r.

Omówiono także perspektywy i możliwe tematy kolejnej konferencji w 2019 r., której gospodarzem będzie stronę niemiecką. „Dziecko/dzieci w szkole”. Dla obu stron interesujący był temat edukacji – pozycja dzieci – jakie dzieci rodzice chcą, podejścia, rola szkoły, wyposażenie szkoły, zadanie rodziców, wpływ i potrzeby dzieci; korepetycje. Na poprzednich spotkaniach temat ten był interesujący także dla polskich partnerów. Dyskusja na temat możliwości finansowania konferencji – zasoby. Ostateczny termin dla EEL – dla małych projektów funduszy następna data to 12 października 2018 i najprawdopodobniej marzec 2019.

ZADANIA

Wszyscy partnerzy przygotowują tytuły wkładu programu do 14 września 2018 r i prześlą je na na następujący adres e-mail: m. svojanovska@dcul.cz,

jirina.gasserova@dcul.cz, lenka@dcul.cz

Lenka przygotuje zaproszenie i zaprosi stronę polską na spotkanie 11. 11. 2018 w godz. 16.00 do Dobrovolnické centrum w Ústí.

Olaf określi możliwości czasowe Corduli Lasner Tietze na osobiste spotkanie i poinformuje o tym Lenkę.

Witajcie

KOPDPrzesyłam nowe dostępy do dysku wirtualnego mam nadzieje, że teraz będzie to sprawnie działało gdyby były problemy to piszcie. Każdy Oddział ma swój Folder można tam zamieszczać projekty, którymi chcecie się podzielić z innymi.

W Folderze Zarząd KOPD są nasze projekty. Możemy tam umieszczać jeszcze kolejne, którymi byście byli zainteresowani

W ramach FIO 2018 złożyliśmy projekt na budowanie koalicji Razem wobec Rozstania jesteśmy na liście rezerwowej na 96 miejscu.

Umieściliśmy również Standardy pomocy dziecku i rodzinie, nad  którymi pracujemy i chcemy Waszych opinii i refleksji co jeszcze powinno się w tych standardach znaleźć.

W Folderze jest ankieta, jeśli możecie ja wypełnić i napisać w niej co myślicie o tych standardach, będziemy mogli razem przygotowywać ostateczna wersje tego dokumentu

Czekamy na Wasze maile i używajcie tego dysku do wymiany projektowej po to by dzielić się swoimi zasobami.

Podaje hasła wchodzi się przez gmail.com kprawdziecka@gmail.com hasło: kopdAJ1981

W akcesoriach jest dysk wirtualny i tam są foldery mam nadzieję że wszystko będzie działało gdyby było inaczej proszę o kontakt.

Pozdrawiam serdecznie Agata Jarzyna Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Ul. Oleandrów 6, III piętro
00 – 629 Warszawa
Tel.22/626-94-19
www.kopd.pl

Drogie Koleżanki i Koledzy,

KOPDOd naszego spotkania zjazdowego minęło już trochę czasu. Chcemy mieć z Wami stały kontakt i w miarę możliwości pomagać Wam i wspierać w waszych działaniach.

Mamy propozycję abyśmy się znowu zobaczyli – w mniejszym gronie, na merytorycznych spotkaniach superwizyjnych zorganizowanych np. w czterech lub pięciu oddziałach terenowych.

Spotkania takie odbywałyby się w różnych miejscowościach. Proponujemy, aby jeden z oddziałów wziął na siebie rolę oddziału wiodącego.

Zaprosił do siebie osoby z oddziałów sąsiadujących, tak, aby każdy z członków naszej organizacji miał możliwość uczestniczenia w superwizji bez odbywania długiej podróży.

Prowadzącym spotkanie byłby superwizor z Warszawy i ktoś z naszego zespołu. Czas takiego spotkania przewidujemy na około 6 godzin w ramach, których czas superwizji mieściłby się w przedziale 4-godzin plus 2 godziny moglibyśmy poświecić na omówienie i zaprezentowanie Wam standardów pracy z rodzina w kryzysie, które stworzyliśmy i konsultowaliśmy z różnymi grupami zawodowymi pracującymi z rodzinami w konfliktach okołorozwodowych.

Materiał ten w wersji roboczej został umieszczony na naszym serwerze „chmurze internetowe” wysyłaliśmy Wam wcześniej kody dostępu jak się tam zalogować. Podajemy je raz jeszcze  gdyby były jakieś kłopoty z zalogowanie

kprawdziecka@gmail.com hasło: kopdAJ1981

Co Wy na to? Jeżeli nasza propozycja się spodobała i widzicie potrzebę takich superwizji to czekamy na Wasze zgłoszenia z  4,5 TKOPD, które przyjęłyby na siebie rolę oddziału wiodącego.

PS. Informacja od Ani Marcinkiewicz

Korzystając z okazji przekazuję, że Statut KOPD uchwalony na X Zjeździe Delegatów został złożony w KRS i ciągle czeka na zatwierdzenie. Tak jak obiecałam, jak tylko będzie przyjęty od razu prześlę go do wszystkich oddziałów. Do tego czasu posługujemy się obowiązującym do tej pory statutem. Ciągle czekam …

Uzgodniliśmy podczas Zjazdu, że TKOPD złożą sprawozdania za 2017 rok, listę członków i kartę informacyjną z podstawowymi danymi o oddziale. Tylko dwa oddziały się z tego wywiązały.

Zarząd KOPD. Agata Jarzyna Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego Komitet Ochrony Praw Dziecka
Ul. Oleandrów 6, III piętro
00 – 629 Warszawa
Tel.22/626-94-19
www.kopd.pl
 

Pierwsze spotkanie robocze

asd1  DKSBdorro

Zaproszenie na spotkanie przygotowujące międzynarodową konferencję w 2019

Drodzy koledzy, chciałbym was zaprosić na pierwsze spotkanie robocze w 2018 r., w dniu 21.06.2018 w godzinach 11:00 – 14: 00 w Dreźnie w siedzibie Niemieckiego Stowarzyszenie ochrony dzieci Krajowe Stowarzyszenie w Saksonii:

e.V.Klopstockstr.

5001157 Drezno.

Planowany program spotkania:

1. Tematy dotyczące partnerstwa

2. Finansowanie

3. Sprawy inne, ważne

Ważna uwaga: Gisela Ullrich prawdopodobnie nie będzie dostępna jako tłumaczka polsko-niemiecka i niemiecko-polska. Niezbędnym więc jest przyjazd z tłumaczem.

Nie mogę już doczekać się naszego spotkania.

Pozdrawiam z Drezna

Olaf Boye

country manager

Z przyczyn organizacyjnych przedstawiciele naszego Komitetu nie mogli uczestniczyć w powyższym spotkaniu, ale informację o jego ustaleniach przesłała nam Mgr. Lenka Černá – ředitelka Dobrovolnické centrum, z.s.

Napisała: Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie planistyczne – przygotowanie konferencji trójnarodowej.

Termin konferencji: 8.11.2018 w Ústí nad Labem; czas: od 10:00 do 16:30.

Tytuł konferencji: Kompetencje rodzicielskie – Silny rodzic w naszej granicy. Możecie zacząć przygotowywać wystąpienia.

Kolejne spotkanie partnerów DE-PL-CZ – przygotowanie konferencji: 11.9.2018 r. w godz. 13:00 – 16:00, w Ústí nad Labem, Centrum Wolontariatu.

We wrześniu potrzebujemy: Tytuł wkładu, autor, organizacja, liczba uczestników.

Cieszymy się na współpracę, piękne letnie życzenia

Lenka i jej zespół

TKOPD dzieciom – 2018

Bez tytułu  Ogromnemu zaangażowaniu naszej Przewodniczącej – Krystynie Demkowicz, zawdzięczamy to, że nasz Komitet kolejny już raz, z Okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, był organizatorem dziecięcego festynu – 2 czerwca od godz. 09:00 na jeleniogórskie dzieci i ich rodziców, a także kuracjuszy czekało wiele atrakcji. A wszystko działo się w Parku Zdrojowym – Teatrze Zdrojowym oraz Muszli koncertowej i w jej okolicach.

arka_4darka_8d

O godz. 09:00 Teatr zaprezentował przedstawienie: O ósmej na Arce (jak przemycić pingwina w walizce w reż. Bogdana Nauki. To tekst Ulricha Huba – współczesnego autora z Berlina, który odniósł już spory sukces. W Niemczech otrzymał nagrodę za słuchowisko dla dzieci i literacką za twórczość dla dzieci, zaś we Francji wersję książkową uhonorowano nagrodą za książkę dla młodzieży oraz stowarzyszenia księgarzy. Sztuka przetłumaczona niedawno na język polski stała się przebojem repertuarowym na naszych scenach.

Exif_JPEG_422Exif_JPEG_422

Ta Intrygująca historia opowiada o przygodach pingwinów oraz o ich wystawionej na poważną próbę przyjaźni. Przede wszystkim jednak porusza w lekki, bardzo przystępny dla najmłodszych sposób istotne problemy filozoficzne. Bohaterowie spierają się o to, czy Bóg istnieje, a jeśli tak, to dlaczego go nie widać, czy jest sprawiedliwy, co jest dobre, a co złe, czy można zrobić komuś krzywdę i nie ponieść za to kary… Dyskurs ukazuje dziecięcą ciekawość świata, odwagę w zadawaniu ważkich pytań, trafność spostrzeżeń na temat spraw najważniejszych. Zaskakujące sytuacje, dobre tempo i mądry dowcip to niezaprzeczalne walory tej sztuki, a jej błyskotliwe dialogi, docenili nie tylko mali, ale i duzi widzowie, którzy mogli przekonać się, że z dzieckiem można i trzeba rozmawiać na poważne, dorosłe tematy.

Exif_JPEG_422Exif_JPEG_422

Po przedstawieniu jego uczestnicy przeszli na placyk przed zdrojową Muszlą koncertową, gdzie już niecierpliwie oczekiwała duża grupa uczestników jeleniogórskiego święta dzieciaków, która nie załapała się na spektakl (ilość miejsc była ograniczona).

Exif_JPEG_422Exif_JPEG_422

Tu kontynuowana dalsza część festynu. Przewodnicząca Komitetu – Krystyna Demkowicz powitała uczestników i takimi słowy ją otworzyła: – Wszystkie dzieci są najładniejsze, najlepsze i najmądrzejsze. Wszystkie mają wspaniałych, kochających rodziców. Ale czasem tylko zdarza się, że rodzice niewłaściwie traktują swoje dzieci i wtedy potrzebny jest Komitet Ochronny Praw Dziecka. Członkowie Terenowego jeleniogórskiego służą Wam swoja pomocą.

Exif_JPEG_422Exif_JPEG_422

Po oficjalnym otwarciu rozpoczęła się zabawa na dobre. W Muszli Koncertowej zaprezentowały swoje spektakle dzieciaki z miejskich i niepublicznych Przedszkoli.

Exif_JPEG_422 Exif_JPEG_422

Wśród innych atrakcji były warsztaty zorganizowane przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych, propozycje zabaw zaproponowane przez Policję i Straż Miejską. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też formy skręcane z balonów, zabawy z drewnem i malowanie twarzy.

Exif_JPEG_422Exif_JPEG_422

Organizowany przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – Dzień Dziecka w Cieplicach odbył się po raz piąty. – Robimy to w Cieplicach, bo w Jeleniej Górze jest wiele imprez z okazji Dnia Dziecka – tłumaczyła nasza Przewodnicząca Krystyna Demkowicz. - Z mojej perspektywy (TKOPD) życzę dzieciom kochających rodziców, szczęśliwego dzieciństwa, radości i przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa – dodała.

Exif_JPEG_422Exif_JPEG_422

Imprezę skończyło losowanie nagród. Do wygrania były m.in. tablet i wiele innych atrakcyjnych nagród. Wszystkie losy wręczane dzieciakom, czasem nie jeden, przez członków Komitetu, były wygrane. Tego dnia żadne dziecko nie wyszło z parku bez upominku.

Exif_JPEG_422Exif_JPEG_422

Jeszcze tego samego dnia o godz. 16:00 istniała możliwość wzięcia udziału w Wystawie na granicy Arkadii – wernisażu fotografii Magdaleny Przebiędy inspirowanej Światem Mroku, jednym z systemów fabularnych, fantastycznych gier RPG. Można w tym systemie/świecie znaleźć elfy, orki, wilkołaki, całą gamę baśniowych – nie zawsze miłych stworzeń. Dzięki temu, światy poszerzyły się o nowe inspiracje. Do każdej fotografii dołączono krótki tekst, w którym zaproszeni do projektu MG (Mistrzowie Gry) podzielili się historią jaką w niej dostrzegli.

Exif_JPEG_422Exif_JPEG_422

Przy tej okazji warto przypomnieć, że Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) został ustanowiony w 1954 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Obchodzony jest głównie w krajach członkowskich ONZ w różne dni roku – w Polsce od 1950 r. 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim, zaś od 1952 r. stało się świętem stałym. A od 1994 r. tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. Warto też wiedzieć o innych świątecznych dniach dotyczących dzieci:

Exif_JPEG_422Exif_JPEG_422

Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy – obchodzony jest od 2002 r. 12 lutego – tego dnia wszedł w życie Fakultatywny Protokół do Konwencji Praw Dziecka o zakazie wykorzystywania dzieci poniżej 18. roku życia, jako żołnierzy w konfliktach zbrojnych. Symbolem dnia jest czerwona ręka. Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy – obchodzony 12 kwietnia – to międzynarodowa kampania na rzecz dzieci ulicy, aby ich prawa nie były ignorowane. Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego – obchodzony 25 maja, ustanowiony przez Unię Europejską. W Polsce obchodzony jest od 2004 roku. Symbolem dnia jest niebieski kwiat niezapominajki.

Exif_JPEG_422

Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji – obchodzony 4 czerwca. Decyzja o ustanowieniu corocznych obchodów tego dnia zapadła podczas specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 19 sierpnia 1982 roku. Sesja była poświęcona kwestii palestyńskiej – izraelsko-palestyńskiemu konfliktowi zbrojnemu. Zgromadzenie Ogólne zdecydowało się ustanowić ten dzień… wstrząśnięte ogromną liczbą palestyńskich i libańskich dzieci zabitych podczas dokonywanych przez Izrael aktów agresji. Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci – obchodzony 12 czerwca. Został ustanowiony przez MOP – organizację afiliowaną przy ONZ, celem ograniczenia wyzysku dzieci i przestrzegania konwencji MOP nr 182 w sprawie najcięższych form pracy dzieci i konwencji MOP nr 138 w sprawie minimalnego wieku zatrudnienia. Pierwszy raz obchodzony w 2002 r.

Exif_JPEG_422

Dzień Dziecka Afrykańskiego – obchodzony 16 czerwca od 1991 roku. Inicjatorem obchodów była Organizacja Jedności Afrykańskiej (obecnie Unia Afrykańska) wraz z organizacją UNICEF-u. Dzień ten przypomina masakry dzieci w Soweto koło Johannesburga w RPA, dokonane w 1976 r. przez ówczesny reżim rasistowski, gdy tysiące dzieci murzyńskich wyszło 16 czerwca na ulicę w proteście przeciw niskiemu poziomowi edukacji i braku prawa do nauki w ojczystym języku. Policja zastrzeliła w ciągu kolejnych dwóch tygodni zajść ponad sto chłopców i dziewcząt, a ponad tysiąc zraniła. Dzień Dziewczynek (Dziewcząt) – obchodzony 11 października – 19 grudnia 2011 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Rezolucję 66/170, by ogłosić dzień 11 października Międzynarodowym Dniem Dziewczynki, uznając ich prawa oraz szczególne wyzwania, przed jakimi stoją na całym świecie.

Exif_JPEG_422

Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych – obchodzony w Stanach Zjednoczonych od 1988 roku 15 października. Od 2004 roku, z inicjatywy Organizacji Rodziców po Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych „Dlaczego”, w Polsce tego samego dnia obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci – obchodzony 19 listopada, z inicjatywy Fundacji „Światowy Szczyt Kobiet”. Organizatorzy obchodów wskazują przede wszystkim na seksualny aspekt przemocy wobec dzieci.

Stowarzyszenia – w maju mija termin dostosowania się do zmian!

Jelonka2 Do 20 maja 2018 roku stowarzyszenia mają czas, żeby w pełni dostosować się do nowych przepisów określonych w nowelizacji Prawo o stowarzyszeniach. Dostosowania dotyczą stowarzyszeń rejestrowych, które muszą lub chcą dostosować swoje statuty oraz stowarzyszeń zwykłych, które działały przed wejściem w życie nowelizacji, czyli przed 20 maja 2016 r.

ZMIANY DOTYCZĄCE STOWARZYSZEŃ ZAREJESTROWANYCH W KRS.
(1) Ilość osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia.

Z obowiązującego dotąd limitu 15 osób, po nowelizacji osoby w liczbie co najmniej 7, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia. Więcej

Niesnaski w rodzinie…

KOPD asd1 Drodzy,

przede wszystkim wyrażamy ogromne zadowolenie, że już wkrótce zobaczymy się podczas ważnego wydarzenia – Zjazdu Delegatów. Czekają nas pracowite dwa dni, ale też duża frajda, że się uściskamy, podzielimy doświadczeniami i zaplanujemy przyszłość.

Przesyłamy projekt nowego Statutu KOPD. Pomysł jego stworzenia jest inicjatywą TKOPD w Poznaniu. Nasz Zarząd Krajowy powołał zespół statutowy, który przez ostatnie 2 miesiące pracował nad projektem poznańskim. W efekcie powstała propozycja, którą przedkładamy Wam do konsultacji. Propozycja ta uwzględnia potrzeby przedstawione przez TKOPD w Poznaniu, ale też kieruje się naszym wieloletnim praktycznym doświadczeniem i potrzebami codziennego funkcjonowania Zarządu Krajowego. Więcej

Chodzi nam o demografię… (?)

rodzina Jesteśmy jednym z krajów, w których rodzi się najmniej dzieci w Unii Europejskiej. Na statystyczną Polkę przypada 1,32 dziecka. I tego nie zmieni przywrócenie tradycyjnego modelu rodziny. Co prawda w Europie do lat 80. wartości konserwatywne rzeczywiście szły w parze z większą liczbą dzieci, ale świat się zmienił. Dziś ludzie mają mniej dzieci nie z powodu liberalizacji obyczajowej, ale z powodu konfliktów współczesnego świata: między życiem osobistym a zawodowym, między faktycznymi a pożądanymi warunkami materialnymi, między rolami płciowymi.

Oto kobiety bardziej skorzystały z boomu edukacyjnego i rośnie ich udział w rynku pracy, ale organizacja innych sfer życia nie nadąża za tymi zmianami. Dobra polityka społeczna to taka, która te konflikty łagodzi z poszanowaniem wolności jednostki, a nie taka, która udaje, że konflikty te nie istnieją. I nie chodzi o to, że kobietom bardziej zależy na karierze niż na posiadaniu rodziny. Przecież np. Francuzkom zależy na karierze, a mimo to najwięcej dzieci w Europie rodzi się w tym kraju. W dodatku większość, dokładnie 57%, w związkach nieformalnych. Czyli model rodziny zmienia się, a polityka społeczna winna się do niego dostosowywać. Więcej

Sprawozdanie

Archiwum TKOPD

Sprawozdanie z działalności TKOPD w Jeleniej Górze

2014-2018

 1. Pozyskano nową siedzibę dla TKOPD
 2. Zmieniono komputer
 3. Rzecznik Praw Dziecka odznaczył TKOPD w Jeleniej Górze medalem za działalność na rzecz dzieci
 4. TKOPD zostało odznaczone: „Zasłużony dla miasta Jeleniej Góry”
 5. Coroczne festyn4 z okazji Dnia Dziecka
 6. Pozyskano sponsorów
 7. Zorganizowano przyjazd oraz konferencję dla dzieci i dyrektorów szkół z Rzecznikiem Praw Dziecka
 8. Podpisano umowę o współpracy z Pogotowiem Ratunkowym
 9. Zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję
 10. Uczestniczyliśmy w międzynarodowych konferencjach w Dreźnie i Usti nad Łabą
 11. Zorganizowaliśmy pomoc materialną dla Domu Samotnej Matki w Pobiednej
 12. Zostaliśmy wpisani do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego
 13. Uczestniczyliśmy, jako obserwatorzy, w kilku sprawach sądowych osób nieletnich
 14. Zorganizowaliśmy we współpracy z Biurem Poselskim Poseł Zofii Czernow trzy konferencje dla pedagogów i nauczycieli poświęcone przemocy wobec nieletnich
 15. Zorganizowaliśmy szkolenie dla nauczycieli – Jak postępować z uczniem chorymi na cukrzyce prowadzone przez Konsultanta Krajowego do spraw cukrzycy dzieci Panią prof. hab. Annę Noczyńską
 16. Interweniowaliśmy na bieżąco w zgłoszonych sprawach
 17. Współpracowaliśmy z mediami
 18. Interweniowaliśmy w Urzędzie Miasta w sprawie bezpłatnych przejazdów w jeleniej Gorze dla dzieci (bez skutku)
 19. Pozyskaliśmy środki i zorganizowaliśmy półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych.
 20. Prowadzimy stronę internetową z aktualnymi informacjami.

 Przewodnicząca TKOPD w Jeleniej Górze

                                                                   Krystyna Demkowicz