Dwa powiązane ze sobą zawiadomienia

asd1

  1. Pragnę poinformować, że Rada Miejska Jeleniej Góry przyznała naszemu Komitetowi honorowy tytuł: Zasłużony dla Miasta Jeleniej Góry. Uroczystość związana z nadaniem tytułu odbędzie się 27 września 2017 r. o godz. 17:00 w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze ul. Piłsudzkiego 60.
  2. Informuję członków i sympatyków Komitetu, że zaproszenia na powyższą uroczystość rozdam na  naszym spotkaniu 26 września 2017 r. o godz. 16:00 w sali 216 IV piętro w MOPS. Podczas tego spotkania omówimy przebieg odbytego festynu, kwestię konferencji międzynarodowej i co w zamian oraz wyjazdu delegacji naszego Komitetu do Drezna w grudniu br. celem określenia warunków współpracy na kolejne trzy lata (2018 – 2020 r.).

Przy powyższej okazji przypominam o uregulowaniu składek członkowskich, i co najważniejsze, proszę o zastanowienie się nad programem i planem działania naszego Komitetu na najbliższy okres – do końca 2018 r. Nieusprawiedliwiona nieobecność na powyższych przedsięwzięciach będzie źle widziana.

Pozdrawiam

Przewodnicząca TKOPD

 

 

Z źycia Komitetu

demkowicz1  W 2017 roku gospodarzem kolejnej – 25 jubileuszowej międzynarodowej konferencji, miał być nasz Komitet, ale ze względu na niemożliwość pozyskania funduszy, wspólnie z naszymi partnerami zdecydowaliśmy, że w tym roku nie będziemy jej organizować, a w zamianwykorzystamy nasze jubileuszowe – 25, obchody – spotkanie, by ocenić dotychczasową współpracę i uzgodnić jej zasady w kolejnych latach. Zaplanowaliśmy je na 29 września 2017 roku.

I na końcówce czerwca zaprosiliśmy do udziału w naszym jubileuszu Pana Marka Michalskiego – polskiego Rzecznika Praw Dziecka oraz Przewodniczącą Zarządu Krajowego KOPD – Panią Mirosławę Kątną.

Zawiadomiliśmy też o planowanych obchodach naszych partnerów z Czech i Niemiec: Centrum Wolontariatu (Dobrovolnické centrum) w Ústí nad Labem i Związkiem Ochrony Dzieci w Saksonii (Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Sachsen e.V.) z Drezna, z którymi już od 24 lat organizujemy naprzemiennie w naszych trzech krajach międzynarodowe konferencje poświęcone sprawom rodziny i nieletnim.

Czekaliśmy na reakcję RPD uznając, że Jego obecność jest kluczowa w tej uroczystości, bowiem nasi czescy i niemieccy partnerzy bardzo liczyli na takowe spotkanie. Niestety potwierdzenie uczestnictwa przyszła zbyt późno, a to zmusiło nas do przesunięcia terminu jubileuszowych obchodów na 15 listopad 2017 r. Jednocześnie pragnę poinformować, że swoje zaangażowanie w organizację jubileuszowej Konferencji potwierdziła Poseł Zofii Czernow – Poseł na Sejm RP.

Liczę, że tym razem wszystko uda się zgrać, i że do planowanych obchodów naszego jubileuszu – spotkania – konferencji dojdzie.

Krystyna Demkowicz

Przewodnicząca TKOPD w Jeleniej Górze

 

Co dalej z alimentami?

wia221013  Właśnie upływają trzy miesiące obowiązywania nowego prawa, nakładającego większe restrykcje na dłużników alimentacyjnych. Teraz państwo może zacząć wyciągać konsekwencje.

W myśl nowych przepisów osoba, której zaległości alimentacyjne stanowią równowartość co najmniej trzech świadczeń, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Wcześniej na takie konsekwencje narażone były tylko osoby uporczywie uchylające się od obowiązku alimentacyjnego. Wystarczało wpłacić niewielką część alimentów, by uchronić się od najgorszego. Teraz wyższa kara grozi tym, którzy nie płacąc alimentów i narażają dzieci na problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Więcej

Niezbędny jest adwokat dla dziecka pokrzywdzonego przez rodzica

wia221013  Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka oraz jest przestępstwem, ściganym najczęściej z art. 207 Kodeksu karnego.

Specjalną procedurę postępowania w przypadku krzywdzonych dzieci przewiduje art. 12a ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1390). Zgodnie z nią pracownik socjalny, który w ramach wykonywania obowiązków służbowych stwierdzi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia dziecka, ma prawo na podstawie decyzji podjętej wspólnie z policją i przedstawicielem służby zdrowia zabrać je od agresywnych rodziców, a następnie umieścić u najbliższych członków rodziny lub w pieczy zastępczej. Następnie w ciągu 24 godzin powinien powiadomić o tym fakcie sąd rodzinny. Ten zaś w ciągu kolejnej doby jest zobligowany rozstrzygnąć, czy taka interwencja była zasadna. Więcej

Kongres i Konferencja…

30.12.2016. Warszawa ul. Przemys?owa 32 Biuro Rzecznika Praw Dziecka Spotkanie RPD Marka Michalaka z Batia Gilat Ewa Jarosz i Dorota Zawadzka.  Rzecznika Praw Dziecka oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka zaprosiły nasz Terenowy Komitet na III Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka oraz VIII Międzynarodową Konferencję Korczakowską.

Będą odbywać się w dniach 13.09.2017 r. – 16.09.2017 r., w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, w Warszawie.

Wydarzeni (program) oparto na czterech Filarach Tematycznych: Prawa Dziecka; Filozofia, Pedagogika i Praktyka; Historia i Pamięć oraz Prawa Dziecka Odsłona Przyszłości. Więcej

Konferencja…?

bez-tytulu5 Plany były wielkie. Bo to i rocznicowa – 25, Konferencja. Bo to i 30-lecje powstania jeleniogórskiego Terenowego Komitetu ochrony Praw Dziecka – informowaliśmy Was o tym na bieżąco.

Niestety spaliły na panewce. Rozbiły się o niemożność pozyskania niezbędnych funduszy. Poinformowaliśmy o tym naszych niemieckich i czeskich partnerów. Tak na to zareagowali:

Kochana Krystyno. Szanowni Członkowie Zarządu TKOPD, dziękuję za wiadomość. Przykro nam bardzo, że w tym roku nie ma możliwości przeprowadzenia konferencji w Polsce. Jako Zarząd Związku Ochrony Praw Dziecka w Saksonii życzy Wam wszystkiego najlepszego w życiu osobistym i w pracy na rzecz dzieci Regionu Jeleniogórskiego.

Bardzo pragniemy kontynuować współpracę międzynarodową.  Dlatego razem z Lenką uzgodniliśmy by nie przeprowadzić w ogóle w tym roku konferencji. Proponujemy zamiast tego spotkanie wszystkich trzech stron pod koniec października względnie na początku listopada tego roku w Dreźnie, aby uzgodnić dalszą współpracę w następnych trzech latach. W niedługim czasie prześlę konkretne propozycje terminu.

Jeszcze raz najlepsze życzenia i pozdrowienia z Drezna.

Olaf Boye

Dnia 04.09.17 r. otrzymaliśmy maila od Olafa Boye – Landesgeschäftsführer, DKSB LV Sachsen:

Kochana Krystyna, Szanowni Członkowie Zarządu TKOPD, mamy nadzieję, że w międzyczasie już wszyscy u was cieszą się dobrym zdrowiem i potrafią zająć się optymistycznie dalszymi sprawami w zakresie dobra dla dzieci oraz ich rodziców w regionie. Tą drogę chciałbym razem z Lenką – tak jak omawialiśmy się w maju – zaprosić na spotkanie tu w Dreźnie. Proponujemy spotkać się w dniu 06. grudnia 2017 r. od godz. 10 do godz. 13:00 w pomieszczeniach naszego Związku w 01157 Dreźnie ul. Klopstockstrasse 50 aby wspólnie zaplanować konferencje na lata 2018- 2020 oraz wzajemnie poinformować o aktualnych i ważnych tematach, co do ochrony dzieci i międzynarodowej kooperacji w tym zakresie. Bardzo cieszylibyśmy się spotkać Was na wspólną imprezę 6. grudnia w Dreźnie. Wszystkiego dobrego i najlepsze pozdrowienia z Drezna.

Olaf Boye

Przemoc wobec kobiet to poważny problem cz. 3

gwalt-przemoc-kobieta Polska w 2015 roku ratyfikowała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Jesteśmy więc zobowiązani do wprowadzenia europejskich standardów. Ponadto sposób, w jaki Polska radzi sobie z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie znajduje się pod stałą obserwacją Komitetów ONZ (Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Komitetu Praw Człowieka). Za każdym razem zwracają one uwagę na niedoskonały sposób rozwiązania problemu izolacji sprawcy od ofiary. Zdaniem organów w polskim ustawodawstwie brakuje natychmiastowego i niezależnego środka, który pozwalałby na odseparowanie sprawcy. Dodatkowo środki, które funkcjonują w polskim porządku prawnym, używane są za rzadko. Więcej

Przemoc wobec kobiet to poważny problem cz. 2

gwalt-przemoc-kobieta Problem przemocy wobec kobiet jest głębszy. Należy więc życzyć sobie, żebyśmy podchodzili do znęcania się tak, jak podchodzimy do innych bardzo poważnych przestępstwo. Bardzo często organy władzy publicznej, z którymi ma styczność osoba doświadczająca przemocy, nie udzielają jej koniecznej pomocy i wsparcia. Często zdarza się, że śledczy polegają na ofierze jako jedynym „środku” dowodowym. Ograniczają swoje działania do przeprowadzenia przesłuchania i odebrania zeznań od pokrzywdzonej. Tymczasem dopóki nie będą szukać innych dowodów, które będzie można wykorzystać w sytuacji, gdy ofiara przestaje współpracować, mogą mieć poczucie, że przypadki przemocy w rodzinie psują statystyki. A przecież osoby najbliższe mogą odmówić odpowiedzi na pytanie, a także odmówić składania zeznań.

Postępowania trwają za długo, śledczy nie wykazują empatii. Musimy zdawać sobie sprawę, że dla ofiary osoba, która stosuje przemoc, nie jest obca. To człowiek, którego ofiara kochała lub nadal kocha, z którą łączy ją bardzo wiele relacji, dzieci, od której ofiara jest zależna finansowo. Nie możemy oczekiwać, że pokrzywdzona przez wiele miesięcy, a często i lat, będzie konsekwentnie zeznawała przeciwko sprawcy, jednocześnie żyjąc z nim, prowadząc wspólne gospodarstwo domowe, wspólnie wychowując dzieci. Więcej

Przemoc wobec kobiet to poważny problem

gwalt-przemoc-kobieta Nie wolno robić sobie z tego głupawych żartów. A jednak zdarza się, że w programach medialnych, żartuje się w sposób mało wybredny z przemocy wobec kobiet, a osoby prowadzące program nie reagują na to we właściwy sposób.       - Przemoc wobec kobiet jest w Polsce realnym problemem o masowej skali. Jednym z jego elementów jest przyzwolenie świadków, które płynie między innymi z braku wiedzy o mechanizmach relacji przemocowych, opieraniu się na stereotypach i krzywdzących uproszczeniach, również tzw. mądrościach ludowych („jak się baby nie bije, to jej wątroba gnije”, etc.), bagatelizowaniu i obwinianiu osób doświadczających przemocy („przesadza”, „na pewno zasłużyła, „prowokowała”, „jak sobie pozwala, to ma”) oraz na obracaniu tematu przemocy w żart.

- Nie wolno żartować i śmiać się z przemocy w rodzinie, tak jak nie wolno śmiać się z żadnej innej przemocy. Jest to lekceważenie doświadczeń i dramatów setek tysięcy osób, głównie kobiet i dzieci, które są krzywdzone przez osoby najbliższe. Ale to także pokazywanie sprawcy, że to, co robi, jest w porządku i utwierdzanie go w przekonaniu, że jest bezkarny. A przecież przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka oraz jest przestępstwem, ściganym najczęściej z art. 207 Kodeksu karnego. Dlatego na żarty z przemocy w rodzinie musimy konsekwentnie i stanowczo reagować – komentuje zastępczyni RPO ds. Równego Traktowania. Więcej

Kontakty z dziećmi po rozstaniu

porwanie Prace społeczne, ograniczenie władzy rodzicielskiej, skierowanie sporu do mediacji – taki ma być bat na osoby utrudniające byłym partnerom spotkania z dziećmi. Tyle, że na razie resort sprawiedliwości nie jest w stanie określić, kiedy prace nad projektem zostaną ukończone (są one jeszcze we wstępnej fazie i wymagają szerokich konsultacji). A zaczął o tym głośno mówić niespełna rok temu po publikacji raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (IWS) na temat skuteczności orzeczeń określających zasady kontaktów. Okazało się bowiem, że według szacunków samych sędziów rodzinnych tylko co trzecia para po rozstaniu, która spierała się o spotkania ze swoimi pociechami, przestrzega sądowych rozstrzygnięć. Ich obserwacje są zresztą zgodne z refleksjami pełnomocników reprezentujących strony: realizowanie orzeczeń o kontaktach z dziećmi to dla rodziców kolejna okazja do odgrywania się na sobie. Więcej