Odznaka Honorowa Rzecznika

Archiwum TKOPD

Archiwum TKOPD

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.), nadawana jest Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka – polskie odznaczenie resortowe, ustanowione Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.

Odznaka może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub za granicą za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka. Nadaje ją Rzecznik Praw Dziecka z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego; terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego; rektora uniwersytetu lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie ochrony praw dziecka; organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest ochrona praw dziecka; kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego RP.

Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana tej samej osobie tylko raz. Wręcza ją Rzecznik Praw Dziecka lub osoba przez niego upoważniona.

Insygnia: Odznakę stanowi wykonany w metalu srebrzony i oksydowany medal o średnicy 32 mm, z zaznaczoną obustronnie krawędzią, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej widnieje ujęte na wprost przedstawienie portretowe Janusza Korczaka okolone wypukłym przerwanym u dołu napisem majuskułowym w języku łacińskim: INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (OBROŃCY GODNOŚCI DZIECI). Na stronie odwrotnej, okolonej wypukłym majuskułowym napisem: RZECZNIK PRAW DZIECKA przerwanym u dołu wypukłym monogramem z liter RP, widnieje pośrodku stylizowany wizerunek drzewa z młodym pędem u dołu. Zawieszona jest na wstążce z rypsu jedwabnego szerokości 36 mm w kolorze lapis lazuli, z dwoma karmazynowymi prążkami szerokości 3 mm w odległości 10 mm od krawędzi oraz paskiem koloru białego o szerokości 10 mm pośrodku. Nosi się ją na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.

Na Lista odznaczonych Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, pod pozycją 71. Znajduje się TKOPD Jelenia Góra – nadana została naszemu Komitetowi w 2016 rok

Dobrze nam życzą…

Życzenia

życzenia1

Z świątecznymi pozdrowieniami
Zofia Czernow

25507677_10156121395171052_8009053039958689146_n

To już ten moment, w którym możemy złożyć Wam, Kochani, życzenia pięknych świąt!

25299200_10156106240391052_2289810521170214811_n

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Piotr Paczóski Przewodniczący RP SLD w Jeleniej Górze

Robert Obaz Sekretarz RP SLD w Jeleniej Górze

Molochy do likwidacji

ArchiwumTKOPD

Archiwum TKOPD

dom  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2012 r. mówi, że od 2020 r. dzieci do 10. roku życia nie mogą już przebywać w konwencjonalnych domach dziecka, a od 2021 r. w jednym takim domu nie może być więcej niż czternaścioro dzieci.

Czyli zgodnie z prawem do 2021 r. mają zniknąć molochowate domy dziecka. Ale nadal do domów dziecka wbrew przepisom przyjmuje się podopiecznych, którzy nie skończyli siedmiu lat, które powinny trafiać do rodzin zastępczych. Zmiany więc są potrzebne od zaraz – dobrze, żeby duże domy dziecka zniknęły prędzej.  Ale zmiany zawsze oznaczają perturbacje. Jest więc nad czym pracować. Więcej

Pomoc jedynakom

ArchiwumTKOPD

Archiwum TKOPD

    Prawdą jest, że niektóre matki zarabiają tyle, że niczego nie oczekują ani od tatusia swojego dziecka, ani od Rządu, ani od Funduszu Alimentacyjnego. Ale takich jest niewiele. Większość rodzin 1+1 w Polsce przymiera głodem. Na pomoc z Funduszu Alimentacyjnego nie może liczyć żaden jedynak, którego matka pracuje na cały etat.

W 2007 r., gdy pracowano nad ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, próg alimentacyjny – 725 zł netto miał uzasadnienie, bowiem minimalne wynagrodzenie wynosiło wówczas 936 zł. Natomiast dziś najniższe wynagrodzenie to 2 tys. zł brutto. Jeśli odejmiemy od tej kwoty: składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek, to do wypłaty zostanie 1459,48 zł netto. A podzielone na dwóch członków rodziny daje 729,74 zł netto, czyli o niespełna 5 zł więcej, niż wynosi próg uprawniający do korzystania z Funduszu Alimentacyjnego. Więcej

Jeszcze o 25 Rocznicy TKOPD

ArchiwumTKOPD

Archiwum TKOPD

Powracany do tych obchodów, by wskazać na osoby, którym podziękowaliśmy, którym przekazaliśmy wyrazy szacunku, i którym wręczyliśmy okolicznościowe statuetki oraz by przypomnieć pokaz slajdów, który towarzyszył przez cały czas naszej uroczystości.

Exif_JPEG_422

  1. PODZIĘKOWANIE I WYRAZY SZACUNKU za wieloletnią, pełną zaangażowania działalność w realizację misji Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze na rzecz propagowania i ochrony praw dziecka dla:

Urszuli Gałęskiej

Marii Karpińskiej

Danuty Brzezickiej

Józefa Pawłowskiego

 Mieczysława Kapuścińskiego

             2. Pamiętając, że Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa… wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko, co chcemy wyrazić. Za życzliwość, osobiste zaangażowanie i daleko idącą pomoc w realizacji zadań i wyzwań związanych z działalnością Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze DZIĘKUJEMY:

Marcinowi Zawile – Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry

Jerzemu Łużniakowi – Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Zofii Czernow – Posłance na Sejm RP

Pawłowi Domagale – Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Jelenia Góra

Stanisławowi Dziedzicowi – z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział w Jeleniej Górze

Grzegorzowi Rybarczykowi – ze Straży Miejskiej w Jeleniej Górze

Arkadiuszowi Kawce – Dyrektorowi Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

Bogdanowi Helikowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze

Wojciechowi Jastrzębskiemu – Prezesowi PWiK „Wodnik” sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Dariuszowi Stolarczykowi – Prezesowi Term Cieplickich sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Bogdanowi Nauce – Dyrektorowi Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze

Asp. szt. Arlecie Kozikowskiej – z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze

Jensowi Kröger – Prezesowi Jelenia Plast sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

A za wieloletnią przyjaźń, współpracę i wymianę doświadczeń przynoszącą korzyści Naszym Organizacjom; za wyznaczanie wspólnych celów, dążenie do ich realizacji z pożytkiem dla dzieci w Niemczech i w Polsce DZIĘKUJEMY:

Deutscher Kinderschutzbund (DKSB), Landesverband Sachsen e.V.

  1. Joanna Marczewska – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze

Szanowna Pani Dyrektor,

składam serdeczne podziękowania za oddelegowanie Pani profesor Małgorzaty Kłosowskiej oraz uczniów klasy hotelarskiej: Kryspina Krawczyka, Julii Bukały, Agnieszki Kuszewskiej, Gabrieli Kamińskiej, Kacpra Reimann, Karoliny Klimek do pomocy przy organizacji i obsłudze konferencji, warsztatów oraz spotkania jeleniogórskich uczniów, dyrektorów i pedagogów z Panem ministrem Markiem Michalakiem – Rzecznikiem Praw Dziecka.

Wielopłaszczyznowa konferencja organizowana była przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze, który obchodził swój jubileusz 25-letniej działalności, a także przy wsparciu władz Miasta, w dniu 28 listopada 2017 r. w Jeleniogórskim Centrum Kultury oraz w Książnicy Karkonoskiej.

Młodzi ludzie, pod nadzorem Pani Profesor, wspaniale prezentowali się w okazjonalnych uniformach i w sposób bardzo profesjonalny podchodzili do powierzonych im, w tym dniu zadań, co spotkało się z bardzo pozytywnym i wdzięcznym odbiorem uczestników konferencji.

Ich podejście do obowiązków, kultura osobista i zaangażowanie świadczą bardzo dobrze o nich samych, ale również wystawiają bardzo dobre świadectwo Szkole. Było to zauważone i podkreślone nie tylko przez organizatora, ale również przez uczestników konferencji, jak, i przez Pana Ministra oraz władze naszego Miasta. Jesteśmy dumni z takiej młodzieży.

Zdaję sobie sprawę, że taka postawa uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, to wymierny przykład zaangażowania i poświęcenia Pani i Kadry Pedagogicznej w codziennej, niełatwej pracy, która wymaga wiele wysiłku, czasu i cierpliwości, a przede wszystkim odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji.

Proszę, zatem, przyjąć wyrazy uznania i podziękowania oraz życzenia pełnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, jak również pomyślności w życiu osobistym.

Proszę z całego serca serdecznie pogratulować i podziękować (jeśli to możliwe na szerszym forum) Pani profesor Małgorzacie Kłosowskiej, która od kilku lat jest bezpośrednio zaangażowana we wszystkie działania TKOPD oraz Uczniom i złożyć najserdeczniejsze życzenia realizacji marzeń oraz wszelkiej pomyślności.

  1. Alina Rasiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jeleniej Górze

Szanowna Pani Dyrektor,

składam serdeczne podziękowania za przygotowanie i występ uczniówpodczas uroczystych obchodów 25-lecia działalności Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze, które odbyły się w dniu 28 listopada 2017 r. w Jeleniogórskim Centrum Kultury.

Obchody były powiązane z konferencją, warsztatami na temat respektowania praw dzieci oraz ze spotkaniem uczniów, dyrektorów i pedagogów z Panem ministrem Markiem Michalakiem- Rzecznikiem Praw Dziecka.

Wspaniali chórzyści przysporzyli wiele radości i zachwycili swoimi umiejętnościami, talentem i brakiem tremy na dużej scenie. Wprowadzili swego rodzaju koloryt w całą oprawę uroczystości, co spotkało się z bardzo pozytywnym i wzruszającym odbiorem.

Zdaję sobie sprawę, że występ dzieci, to wymierny przykład zaangażowania i poświęcenia Pani oraz Kadry Pedagogicznej w codziennej pracy z dziećmi, która nie jest łatwa. Wymaga bowiem wiele wysiłku, czasu i cierpliwości, a przede wszystkim odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji.

Proszę, zatem, przyjąć wyrazy uznania i podziękowania oraz życzenia pełnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, jak również pomyślności w życiu osobistym.

Szczególnie ciepłe słowa wdzięczności kieruję do Pani Ani Skóry, pod kierunkiem której dzieci tak wspaniale rozwijają i prezentują swój talent muzyczny.

Podczas występu widać było szczególną więź dzieci z Panią Anią i radość z występu. Mając takich nauczycieli, możemy być spokojni o przyszłość naszych dzieci.

Proszę z całego serca serdecznie pogratulować i podziękować (jeśli to możliwe na szerszym forum) Pani Ani Skórze oraz Uczniom i złożyć najserdeczniejsze życzenia wielu wspaniałych występów, realizacji marzeń oraz wszelkiej pomyślności.

  1. Natalka Lewandowska Klasa IV c Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze

Droga Natalko,

serdecznie dziękuję Ci za pomoc w przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat praw dziecka, która była mottem uroczystych obchodów jubileuszu 25-lecia działalności Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze.

W dniu 28 listopada 2017 r. w sali Jeleniogórskiego Centrum Kultury uczniowie, dyrektorzy oraz pedagodzy jeleniogórskich szkół uczestniczyli w spotkaniu z Panem ministrem Markiem Michalakiem- rzecznikiem Praw Dziecka oraz w warsztatach na temat respektowania praw dziecka.

Twoje prace plastyczne włączone w prezentację dodały kolorytu projektowi, bardzo się spodobały,

a, co najważniejsze przybliżyły uczestnikom podstawowe prawa dzieci.

Dzięki temu prezentacja stała się wartościowym, pełnym przesłaniem oraz kanwą do dyskusji.

Dziękuję Ci Natalko raz jeszcze za chęć włączenia się w organizację spotkania, za poświęcenie czasu i piękne wykonanie prezentacji.

Życzę Ci, aby Twoje rozliczne umiejętności i talent przyniosły Ci wymierny sukces w postaci samych szóstek i, aby spełniły się Twoje marzenia.

Pragnę również pogratulować i podziękować Twoim Rodzicom za wychowanie i troskę, za rozwijanie i kształtowanie Twoich umiejętności oraz aktywnej i życzliwej postawy.

Z wyrazami szacunku

Krystyna Demkowicz – Przewodnicząca TKOPD

Efekt 500 plus

ArchiwumTKOPD

Archiwum TKOPD

Czy program ten zachęca nas do posiadania większej ilości dzieci? Większość ekspertów przestrzegało przed wdrożeniem tego programu. Pojawiały się zarzuty, że to rozdawnictwo publicznych pieniędzy i że 500 złotych miesięcznie nie sprawi, że będzie sie rodzić więcej dzieci. W konsekwencji program nie rozwiąże przyszłych problemów demograficznych. Czarne scenariusze się nie sprawdziły. Z 500 plus co miesiąc korzystają miliony Polaków.

Badanie przeprowadzone w dniach 24-27 listopada 2017 r. na próba ogólnopolskiej osób od 18 lat wzwyż (N=1045), wskazują, że zdecydowana większość Polaków – 68%, uważa, iż pieniądze z 500 plus wyraźnie pozytywnie wpływają na sytuację polskich rodzin. Tylko 14% badanych jest odmiennego zdania, a 18%. respondentów nie umie tego ocenić.

Bez tytułu

 Z danych GUS wynika, że po raz pierwszy od wielu lat, w roku 2017 liczba urodzeń przekroczy 400 tys. Na pytanie, czy Twoim zdaniem program 500 plus zachęca Polaków do posiadania większej liczby dzieci, „tak” odpowiedziało 61% ankietowanych. 22% zaprzeczyło, a 17% stwierdziło, że „trudno powiedzieć”.

Bez tytułu1

Nie potwierdziły się też obawy, że pieniądze z tego programu będą przeznaczane na alkohol, papierosy czy drogie samochody. To raczej odosobnione przypadki. Najwięcej pieniędzy z 500 plus idzie na edukację dziecka (53%), ubrania (50%) i żywność (36%). Polacy dzięki programowi zaczęli też oszczędzać – 18% pieniędzy jest odkładana.

List z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

RzecznikList z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Wielce Szanowni Państwo,

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To święto wszystkich ludzi o wielkich sercach, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas i siły, działając na rzecz drugiego człowieka i innych istot żyjących.

Praca oraz zaangażowanie, często anonimowych bohaterów, są nieocenione i stanowią wspaniały przykład wrażliwości społecznej. Wolontariat jest doskonałym sposobem na przygotowanie młodych ludzi do współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego, a także rozbudzania empatii oraz potrzeby niesienia pomocy potrzebującym.

Gorąco zachęcam, aby jak najwięcej organizacji i inicjatyw włączało w swoje działania dzieci i młodzież. Dzięki temu grono wolontariuszy będzie się stale powiększało, zaś idea wspierania potrzebujących zyska coraz szersze kręgi.

Za niespełna miesiąc rozpoczniemy obchody Roku Ireny Sendlerowej. Jej wspaniała postawa jest najlepszym przykładem dla wszystkich, którym los drugiego człowieka nie jest obojętny. Bezinteresownie rzuciła się w wir pomocy, najpierw jako pracownica ośrodków zdrowia i opieki, potem ratując dzieci i wyprowadzając je z getta. Nie ugięła się przed groźbą śmierci, która groziła za pomoc czy ukrywane Żydów. Nawet brutalne przesłuchanie Gestapo nie załamało jej zapału i wiary w to co czyniła. Uważała swoją działalność za rzecz normalną, mówiła, że „kiedy człowiek tonie, zawsze należy podać mu rękę”. Nie robiła tego dla sławy, nie chciała być bohaterem – chciała żyć uczciwie, być przyzwoitym człowiekiem. Właśnie to przesłanie Wy, wolontariusze, niesiecie dalej w świat.

Sposobów na pomaganie innym jest tak wiele, jak wielu jest ludzi o dobrych sercach i wielkiej sile, chcących nieść tę pomoc. To także najbardziej humanitarne oblicze człowieczeństwa, a jednocześnie najpiękniejszy wyraz szacunku dla drugiego człowieka i innych istot żywych. Wolontariat jest nie tylko bezinteresowną pracą, lecz także wyjątkowym sposobem na rozwijanie własnego potencjału, zdobywanie nowych, cennych doświadczeń oraz szansą na przeżycie fascynującej przygody.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy energią i entuzjazmem zarażają innych, w szczególności tym, którzy swoje działania wykonują na rzecz najmłodszych – poprzez pomoc w odzyskaniu zdrowia, nauce, rozwijaniu talentów, wsparcie w wychowaniu czy zwykłe, przyjazne otarcie łez albo wspólne radowanie. Każdy z tych przejawów dobroczynności z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Dzięki Wam i Waszym działaniom niejedno dzieciństwo nabiera radosnych barw.

Z wyrazami największego szacunku i wdzięczności

Marek Michalak

Więcej

Maluch+

placz-dziecka  450 milionów złotych. Trzy razy więcej niż obecnie. Tyle na program Maluch+ chce przeznaczyć Rząd. Będzie można za to otworzyć 12 tysięcy żłobków.

W 70% polskich gmin nie ma ani jednego państwowego żłobka. Ma się to zmienić dzięki temu programowi. Taka gmina będzie mogła liczyć na finansowanie budowy na poziomie 80%.

To jest basza odpowiedź na to, na co Polacy narzekają od lat. Często boją się mieć dzieci z dwóch głównych powodów: obaw związanych ze swoją kondycją materialną i łączeniem funkcji zawodowych i opiekuńczych – powiedział w rozmowie z dziennikiem wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jak wyjaśnił, na pierwszą potrzebę odpowiada program 500+, a na drugą – Maluch+.

Przypominamy też, że od nowego roku wejdzie w życie nowelizacja, która ułatwi samozakładanie żłobków. Natomiast w ramach programu Maluch+ pieniądze mają być nie tylko na zakładanie nowych placówek, ale też na żłobki już istniejące.

Przypominamy i to, że od 2011 roku działa już program Maluch, który został wprowadzony za poprzedniego rządu i informujemy, iż ten obecny jest po prostu rozwinięciem tamtej idei.

25 lat TKOPD w Jeleniej Górze

RzecznikOpublikowane na Rzecznik Praw Dziecka (http://brpd.gov.pl)

25 lat TKOPD w Jeleniej Górze

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystych obchodach jubileuszu  25-lecia Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze.

To była uroczystość z dziećmi i dla dzieci. Sceną sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury zawładnęli najmłodsi, którzy specjalnie na obchody jubileuszu 25-lecia Terenowego KOPD przygotowali wyjątkowy występ artystyczny. Marek Michalak podziękował Przewodniczącej TKOPD Krystynie Demkowicz za dotychczasowe działania i życzył realizacji kolejnych zadań i wyzwań. Rzecznik po oficjalnej części uroczystości spotkał się z najmłodszymi mieszkańcami Jeleniej Góry i okolic.

- Fantastyczni młodzi ludzie, z którymi miałem zaszczyt i prawdziwą przyjemność debatować. Moc pytań-merytorycznych, życiowych, autentycznych – tak Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podsumował spotkanie z przedstawicielami samorządów uczniowskich. Dzieci i młodzież bardzo odważnie dzielili się swoimi problemami, wskazując, że największą bolączką jest nadmiar zadań zadawanych do domu i zbyt mało czasu do odpoczynku oraz spotkań z rówieśnikami. Uczniowie z klas sportowych dopytywali jak mają pogodzić obowiązki szkolne z treningami, kiedy plan lekcji jest obszerny i sprawdzianów w każdym tygodniu za dużo. Młodzi ludzie poruszali także problem przemocy w szkole i hejtu w Internecie, pytali, co robić, by je wyeliminować z naszej rzeczywistości. Młodzież była żywo zainteresowana też prawem do prywatności i wyrażania własnego zdania, oraz pracą Rzecznika.

Marek Michalak podczas wizyty w Jeleniej Górze spotkał się także z dyrektorami placówek oświatowych, z którymi rozmawiał o konieczności konsekwencji w przestrzeganiu praw dziecka i nauczaniu ich. Rzecznik przypomniał o naukach Janusza Korczaka, który nakazywał widzieć w dziecku człowieka i traktować go z należnym szacunkiem i uwagą. Rzecznik przywołał wyniki raportu dotyczącego przemocy w wychowaniu [1] i podkreślił, że w Polsce niestety nadal 52 proc. osób akceptuje stosowanie przemocy jako metodę wychowawczą.

Rzecznik Praw Dziecka spotkał się także z Władzami Jeleniej Góry i przemówił do wszystkich radnych podczas Sesji Rady Miejskiej prosząc o życzliwość dla spraw dziecięcych i zwracając uwagę na największy sens inwestowania w dzieci i młodzież.

1_20 2_17 3_18 4_12 5_14 img_0079 img_0098 img_0118_0 img_0144 img_0151 img_0155_0 img_0226 img_0262 img_0289 img_0328_0 img_0349_2 img_0378 img_0386_1 img_0410 img_0439

3_18

Pierwsze spotkanie robocze

asd1dorroDKSB

W pierwszy dzień grudnia 2017 r. przedstawiciele organizacji saksońskiej, czeskiej i polskiej na czele z Przewodniczącą jeleniogórskiego TKOPD – Krystyną Demkowicz, spotkali się w Dreźnie w siedzibie DKSB, by omówić planowane przedsięwzięcia 2018 r. i zasady możliwej współpracy na najbliższy okres.

Spotkanie rozpoczęło się od gratulacji i podziękowań związanych z obchodami jubileuszu naszego 25-lecia i przedstawieniem sytuacji w naszym Stowarzyszeniu. Uczyniła to nasza Przewodnicząca. Zwróciła uwagę na: stabilizację nowego Zarządu i związane z nim nadzieje; problemy z przygotowaniem i przeprowadzeniem jubileuszowych obchodów; dużej, życzliwej roli władz Miasta w tych przygotowaniach oraz krajowego RPD, który spotkał się osobno z przedstawicielami samorządów uczniowskich, a następnie kadrą szkól z powiatów: grodzkiego i ziemskiego Jeleniej Góry.

Na pytanie naszych partnerów o najbliższe plany, Przewodnicząca wskazała na Festyn z okazji Dnia Dziecka i nie do końca jeszcze sprecyzowany projekt uaktywnienia, w porozumieniu z władzami gmin Powiatu Jeleniogórskiego, dzieci wiejskich, zaś na pytanie o możliwości finansowe, że borykamy się z tym od lat, ale jakoś sobie dotąd radziliśmy, więc i nadal poradzimy.

Gospodarzem dorocznej, międzynarodowej konferencji w 2019 r. będzie Centrum Wolontariatu w Usti nad Łabą. Ma się ona odbyć w tym Mieście 08.11.2018 r., jako jednodniowa, z roboczym tytułem: Zdrowie psychiczne dziecka i jego rodziny. W ramach tej konferencji omówiony też ma być realizowany od lat przez stronę czeską i niemiecką długofalowy program: Silni rodzice, silne dzieci. Chodzi o zapewnienie prawidłowego rozwoju dziecka w rodzinie i środowisku społecznym bez przemocy.

Przewodnicząca zasugerowała, aby obok Konferencji, w tym samym dniu lub w innym terminach odbywały się mini konferencje – spotkania, grup uczniów szkól z naszych trzech krajów – zapoznawanie się z działalnością placówek służących dzieciom w danym kraju oraz omawianie realizacji praw dziecka w aspekcie Konwencji o Praw Dziecka i dodatkowych do niej Protokołów. I jeśli odbywałoby się to w dniu Konferencji, przedstawiciel – uczeń, gospodarzy prezentowałby rezultaty i wnioski uczestnikom Konferencji – byłby to jeden z tematów w jej programie.

Pierwsze takie spotkanie mogłoby się odbyć już w 2019 r. przy Konferencji, której gospodarzem będzie strona niemiecka, a kolejne w Polsce – 2020 r. i Czechach – 2021 r., kiedy to te państwa będą gospodarzami kolejnych międzynarodowych konferencji trójstronnych. Pomysł został życzliwie przyjęty, ale wymaga skonkretyzowania, doprecyzowania i określenia sposobu finansowania.

Następne spotkanie robocze związane z przygotowaniem Konferencji roku 2018 odbędzie się także w Dreźnie, w siedzibie DKSB w dniu 21.06.18 r., w godz. 11:00 – 14:00. Będzie poświęcone przedstawieniu idei i pomysłów oraz stworzeniem, w miarę dokładnego, jej programu. Określone też zostaną zadania dla poszczególnych współorganizatorów. Część czasu poświęcona zostanie sprawom Konferencji w 2019 r. – jej wstępnemu tematowi.

Exif_JPEG_422Exif_JPEG_422 Exif_JPEG_422Exif_JPEG_422 Exif_JPEG_422   Exif_JPEG_422 Exif_JPEG_422 Exif_JPEG_422 Exif_JPEG_422 Exif_JPEG_422 Exif_JPEG_422